Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 2 results
Sort by: relevance publication year

Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas

Monograph published 2009

Authors: Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė

Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos

Monograph published 2014

Authors: Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiutė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienėė