Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 337 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 19 Oct 2010 in Andragoška spoznanja volume 16 issue 3

Journal Issue published 16 Mar 2010 in Andragoška spoznanja volume 16 issue 1

Journal Issue published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3

Journal Issue published 28 Jun 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 2

Medkulturnost v izobraževanju odraslih

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 3

Authors: Natalija Vrečer, Maja Mezgec

Journal Issue published 28 Oct 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3

Izkušnje učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 7

Authors: Klara Skubic Ermenc

Ženske in migracije

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 23

Authors: Klara Kožar Rosulnik

Tranzicijsko učenje kot del procesa migracije

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 39

Authors: Petra Jejčič

Empatija v izobraževanju odraslih

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 65

Authors: Natalija Vrečer

Spodbujanje medkulturnega dialoga

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 75

Authors: Tina Baloh

Intervju z Eniso Murgić, udeleženko programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 81

Authors: Maja Regina

Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 85

Authors: Zaira Vidau, Norina Bogatec

»Pred tremi desetletji je bila evropa drugačna« - Srečanje z Lauretto Macauley

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 93

Authors: Katja Lihtenvalner

Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 97

Authors: Peter Beltram

Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 99

Authors: Zoran Jelenc

Matevž Rudolf: »Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984–2012)«. Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2013

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 107

Authors: Barbara Zorman

Dragan Petrovec: »Nasilje pod masko«. Ljubljana, Sanje, 2015

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 109

Authors: Nataša Rijavec Klobučar

Opolnomočenje z medkulturnim učenjem. Prispevek staroselcev in staroselk v Latinski Ameriki

Journal Article published 1 Nov 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 3 on page 51

Authors: Beate Schmidt-Behlau

Journal Issue published 17 Jul 2010 in Andragoška spoznanja volume 16 issue 2