Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 337 results
Sort by: relevance publication year

Andragoška spoznanja

Journal published

Journal Issue published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4

Developing Literacy in One's First Language, when the First Language is not the Official Language: the Impact of Literacy in Reading Practices

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on pages 10 to 24

Authors: Maja Mezgec

Journal Issue published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4

Metode v izobraževanju odraslih

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 5

Authors: Marko Radovan

Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 47

Authors: Danijela Makovec, Jasna Mažgon, Marko Radovan

Izobraževalni filmi kot del učnega gradiva za ranljive ciljne skupine

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 58

Authors: Petra Javrh

Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 70

Authors: Borut Mikulec

Izkušnje z uporabo Evropskega jezikovnega listovnika (EJL) pri odraslih učencih v Sloveniji

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 25

Authors: Janez Skela

Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 82

Authors: Bojan Žnidaršič