Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 324 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 30 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4

Zaposljivost – izziv za izobraževanje

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 3

Authors: Polona Kelava

Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 7

Authors: Borut Mikulec

Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 21

Authors: Monika Govekar-Okoliš, Manja Fakin

Ocena medkulturnih kompetenc učiteljev poklicnih šol na Hrvaškem

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 37

Authors: Višnja Rajić, Tomislav Rajić

Socioekonomski položaj samozaposlenih v kulturi: oris stanja v Sloveniji

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 53

Authors: Irena Ograjenšek, Lejla Perviz

Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 69

Authors: Sara Brezigar

Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev – MUKS

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 83

Authors: Maruša Goršak

Kako izboljšati zavedanje starejših o tem, da so državljani Evrope? Brescia, 1.–8. oktober 2015

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 91

Authors: Dušana Findeisen

Vseživljenjskost učenja ter raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Ob 50-letnici Pedagoškega inštituta

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 95

Authors: Zoran Jelenc

Bogataj in Del Gobbo (ur.) (2015). Lifelong learning devices for sustainable local development. Gorizia, Comitato regionale dell‘Enfap del Friuli Venezia Giulia

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 101

Authors: Janko Muršak

Vojko Kavčič (2015). Umovadba za bistre možgane v poznih letih. Dob pri Domžalah, Miš

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 105

Authors: Tanja Šulak

Sandra Bohlinger, Ulrika Haake … (ur.) (2015). Working and learning in times of uncertainty. Rotterdam, Sense Publishers

Journal Article published 15 Dec 2015 in Andragoška spoznanja volume 21 issue 4 on page 107

Authors: Polona Kelava

Practicums as part of study programmes in library and information studies

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 91

Authors: Primož Južnič, Bob Pymm

Peljhan, Matej (ur.) FOTOTERAPIJA Od konceptov do praks Kamnik, CIRIUS, 2015

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 115

Authors: Katja Jeznik

Uporabnost filma pri verskem izobraževanju

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 47

Authors: Andraž Arko

Različne dimenzije filma v programu projektno učenje za mlajše odrasle

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 113

Authors: Simona Hodnik, Andreja Kermc

Lilijana Burcar: Restavracija kapitalizma: Repatriarhalizacija družb (Založba Sophia, 2015)

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 123

Authors: Metka Mencin Čeplak

Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 29

Authors: Juvan Natalija, Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žirovnik

Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 113

Authors: Klara Kožar Rosulnik