Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 337 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4

Uvodnik

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 3

Authors: Marko Radovan

Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 7

Authors: Nina Kristl

Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 29

Authors: Juvan Natalija, Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žirovnik

Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 43

Authors: Barbara Neža Brečko

Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 57

Authors: Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Mitja Jermol

Wikiji v izobraževanju - Po desetih letih izkušenj

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 73

Authors: Miran Hladnik, Jernej Polajnar

Ponudba e-izobraževanja v Sloveniji v letih 2006 in 2015

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 85

Authors: Tina Godina, Neža Vrhovec

IBM Slovenija in e-izobraževanje - Primeri dobre prakse

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 111

Authors: Tadeja Ozebek

Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja

Journal Article published 21 Dec 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 4 on page 93

Authors: Marijeta Mašić, Anita Zovko, Tihana Kovačić Samaržija