Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 325 results
Sort by: relevance publication year

Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 47

Authors: Danijela Makovec, Jasna Mažgon, Marko Radovan

Pogovor z Ido Srebotnik, novo predsednico Andragoškega društva Slovenije

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 98

Authors: Petra Javrh

Journal Issue published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4

Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje

Journal Article published 30 Dec 2013 in Andragoška spoznanja volume 19 issue 4 on page 70

Authors: Borut Mikulec

Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 21

Authors: Jasna Mažgon, Janko Muršak

Ali je potrebno premisliti antirasistične perspektive za izobraževanje?

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 3

Authors: Marta Gregorčič

Še enkrat o neoliberalizmu I: ekonomija

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 57

Authors: Primož Krašovec

Tečaji Španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 7

Authors: Klara Zavrl, Marko Radovan

Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 99

Authors: Uroš Ocepek, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Zoran Bosnić

Findsen in Formosa (ur.): International perspectives on older adult education - Research, Policies and Practice

Journal Article published 15 Apr 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 1 on page 121

Authors: Nives Ličen