Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 466 results
Sort by: relevance publication year

PRESENT DAY DEFORMATION IN THE EAST VIETNAM SEA AND SURROUNDING REGIONS

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Phan Trong Trinh, Ngo Van Liem, Tran Dinh To, Nguyen Van Huong, Vy Quoc Hai, Bui Van Thom, Tran Van Phong, Hoang Quang Vinh, Nguyen Quang Xuyen, Nguyen Viet Thuan, Nguyen Dang Tuc, Dinh Van Thuan, Nguyen Trong Tan, Bui Thi Thao, Nguyen Viet Tien, Le Minh Tung, Tran Quoc Hung

OCEAN CHANGE AND CLIMATE CHANGE - TWO DIMENSIONS OF A PROBLEM

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Nguyen Chu Hoi

MARINE ACOUSTIC SIMULATION MODEL AND ITS APPLICATION TO UNDERWATER ACTIVITIES IN THE VIETNAM’S SEA

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Nguyen Van Thao, Du Van Toan

THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC FACTORS ON CHARACTERISTICS OF SUSPENDED SEDIMENT DISTRIBUTION IN THE MEKONG RIVER MOUTH AREA

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Nguyen Ngoc Tien

SIMULATION OF THE IMPACT OF SEA LEVEL RISE ON MORPHOLOGICAL CHANGE IN THE COASTAL REGION OF MEKONG RIVER

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Vu Duy Vinh, Tran Dinh Lan, Tran Anh Tu, Nguyen Thi Kim Anh

SIMULATING THE DISTRIBUTION AND CARRYING CAPACITY OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) IN CAU HAI LAGOON - THUA THIEN-HUE PROVINCE BY MATHEMATICAL MODEL

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Pham Hai An, Nguyen Duc The

POLLUTION LOAD INTO DA NANG BAY

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Le Xuan Sinh, Le Van Nam

WATER QUALITY AT THE LAGOONS FROM BINH DINH TO NINH THUAN PROVINCES IN RECENT TIME

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Le Thi Vinh

ESTIMATED ECONOMIC EFFICIENCY OF BREEDING PROGRAM IN NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Vu Van Sang, Nguyen Thi Thuy, Sam Clark, Vu Van In, Julius Van der Werf

DYNAMIC ANALYSIS OF JACKET TYPE OFFSHORE STRUCTURE UNDER IMPACT OF WAVE AND WIND USING STOKE’S SECOND ORDER WAVE THEORY

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Nguyen Thai Chung, Le Hoang Anh

PRIMARY PRODUCTIVITY OF THI NAI LAGOON, BINH DINH PROVINCE

Journal Article published 22 Jul 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 2

Authors: Cao Thi Thu Trang, Luu Van Dieu, Le Xuan Sinh, Tran Duc Thanh

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN Ở ĐẦM NẠI - TỈNH NINH THUẬN

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Dam Duc Tien

NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH PHÁT SÁNG DO VI KHUẨN VIBRIO HARVEYI TRÊN ẤU TRÙNG VÀ GIỐNG CUA XANH (SCYLLA SERRATA) TRONG TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Tran The Muu, Vu Van Sang

DẪN LIỆU MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ SINH VẬT TRONG CÁC HANG NGẦM VÀ HỒ NƯỚC MẶN KHU VỰC VỊNH HẠ LONG, CÁT BÀ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Dang Ngai, Dau Van Thao, Do Cong Thung, Le Thi Thuy, Pham Van Luong, Cao Thu Trang, Vu Thi Luu, Dam Duc Tien, Nguyen Van Quan, Pham Van Chien

TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG SÓNG Ở KHU VỰC NINH THUẬN - BÌNH THUẬN BẰNG MÔ HÌNH SWAN TRÊN LƯỚI PHI CẤU TRÚC

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Tran Van Chung, Nguyen Huu Huan, Nguyen Truong Thanh Hoi

CƠ CHẾ CỦA DÒNG CHẢY SÓNG TRONG ĐỚI SÓNG TRÀN KHU VỰC BÃI BIỂN NHA TRANG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Kim Cuong, Tran Van My, Lefebvre Jean-Pierre

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐỘNG LỰC TRẦM TÍCH LƠ LỬNG TRONG MÙA LŨ TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ CỬA SÔNG HẬU

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Ngoc Tien, Nguyen Trung Thanh, Vu Hai Dang, Vu Duy Vinh

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ DỮ LIỆU VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT LƠ LỬNG TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Van Thao, Vu Duy Vinh, Nguyen Dac Ve, Pham Xuan Canh

BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VỊNH NHA TRANG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Phan Minh Thu, Nguyen Trinh Duc Hieu, Pham Thi Phuong Thao

THĂM DÒ KHẢ NĂNG SẢN SINH KHÁNG THỂ KHÁNG ĐỘC TỐ VI TẢO DOMOIC ACID CỦA THỎ TRẮNG NEW ZEALAND

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Dao Viet Ha