Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 39 results
Sort by: relevance publication year

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN Ở ĐẦM NẠI - TỈNH NINH THUẬN

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Dam Duc Tien

NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH PHÁT SÁNG DO VI KHUẨN VIBRIO HARVEYI TRÊN ẤU TRÙNG VÀ GIỐNG CUA XANH (SCYLLA SERRATA) TRONG TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Tran The Muu, Vu Van Sang

DẪN LIỆU MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ SINH VẬT TRONG CÁC HANG NGẦM VÀ HỒ NƯỚC MẶN KHU VỰC VỊNH HẠ LONG, CÁT BÀ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Dang Ngai, Dau Van Thao, Do Cong Thung, Le Thi Thuy, Pham Van Luong, Cao Thu Trang, Vu Thi Luu, Dam Duc Tien, Nguyen Van Quan, Pham Van Chien

TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG SÓNG Ở KHU VỰC NINH THUẬN - BÌNH THUẬN BẰNG MÔ HÌNH SWAN TRÊN LƯỚI PHI CẤU TRÚC

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Tran Van Chung, Nguyen Huu Huan, Nguyen Truong Thanh Hoi

CƠ CHẾ CỦA DÒNG CHẢY SÓNG TRONG ĐỚI SÓNG TRÀN KHU VỰC BÃI BIỂN NHA TRANG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Kim Cuong, Tran Van My, Lefebvre Jean-Pierre

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐỘNG LỰC TRẦM TÍCH LƠ LỬNG TRONG MÙA LŨ TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ CỬA SÔNG HẬU

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Ngoc Tien, Nguyen Trung Thanh, Vu Hai Dang, Vu Duy Vinh

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ DỮ LIỆU VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT LƠ LỬNG TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Nguyen Van Thao, Vu Duy Vinh, Nguyen Dac Ve, Pham Xuan Canh

BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VỊNH NHA TRANG

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Phan Minh Thu, Nguyen Trinh Duc Hieu, Pham Thi Phuong Thao

THĂM DÒ KHẢ NĂNG SẢN SINH KHÁNG THỂ KHÁNG ĐỘC TỐ VI TẢO DOMOIC ACID CỦA THỎ TRẮNG NEW ZEALAND

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Dao Viet Ha

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA LOÀI MÓNG TAY SOLEN THACHI COSEL, 2002 Ở ĐẦM THUỶ TRIỀU, KHÁNH HOÀ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Do Huu Hoang, Hua Thai Tuyen