Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 473 results
Sort by: relevance publication year

ỨNG DỤNG GIS VÀ TIẾN TRÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC PHÂN VÙNG THÍCH HỢP NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TẠI HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 109

Authors: Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT HÀNH TĂM (ALLIUM SCHOENOPRASUM) TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2014 TẠI QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 121

Authors: Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi

SO SÁNH NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VCN-MS15 VỚI LỢN NÁI MÓNG CÁI NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TRANG TRẠI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 133

Authors: Phùng Thăng Long, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân

THỰC TRẠNG CANH TÁC VÀ QUẢN LÝ CỎ DẠI HỒ TIÊU Ở QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 141

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 183

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY XANH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG ĐẠI NỘI HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 161

Authors: Trần Đăng Hòa, Lê Trung Hiếu, Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản

Journal Issue published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN Vibrio spp. TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TRÊN CƠ THỂ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI THƯƠNG PHẨM Ở QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 153

Authors: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Dương Văn Chinh

MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Trương Quang Hoàng