Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 2623 results
Sort by: relevance publication year

FİRMALARIN FİNANSMAN KARARLARI: DAVRANIŞSAL PERSPEKTİF

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 169 to 198

Authors: Bilgehan TEKİN

YAŞAM KALİTESİ VE GÖSTERGELERİ

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 137 to 150

Authors: Ayfer AYDINER BOYLU, Bahar PAÇACIOĞLU

TÜRKİYE’DEKİ GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN AÇIKLANMASI: REGRESYON TEMELLİ AYRIŞTIRMA YAKLAŞIMI

Journal Article published 15 Nov 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 1 to 1

Authors: Ömer LİMANLI

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZAR GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

Journal Article published 23 May 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 16 on pages 20 to 20

Authors: Onur DEMİREL, Selim Adem HATIRLI

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA YERİNDEN YÖNETİMİN VE YEREL YÖNETİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Article published 23 May 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 16 on pages 101 to 101

Authors: Aziz BELLİ

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI

Journal Article published 23 May 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 16 on pages 119 to 119

Authors: Özlem KARAKOZAK, Emre Esat Topaloğlu

FAİZ ORANI PARİTESİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal Article published 23 May 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 16 on pages 35 to 35

Authors: Ahmet Güney, Halil Tunalı

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN “SOSYAL YARDIM YÖNETİMİNE" YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Journal Article published 26 Nov 2015 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 7 issue 13

Authors: Ahmet TUNÇ

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Journal Article published 2 May 2014 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 6 issue 10

Authors: Erhan DEMİRELİ, Atilla HEPKORUCU

İNSAN KAYNAKLARININ İNSAN SERMAYESİNE DÖNÜŞÜMÜ: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Journal Article published 2 May 2014 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 6 issue 10

Authors: Nurullah KAYA, Mustafa KESEN