Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 8 of 209356 results
Sort by: relevance publication year

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie - Informacja ogólna

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 297 to 297

Authors: Akademia Ignatianum

Informacje dla Autorów / Information for Authors

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 300 to 300

Authors: Akademia Ignatianum

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Informacja ogólna

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 290 to 290

Authors: Akademia Ignatianum

Relacja zależności w argumentacji za istnieniem Boga

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 27 to 28

Authors: Stanisław Ziemiański, Akademia Ignatianum

System wartości Unii Europejskiej

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 85 to 102

Authors: Leszek Gęsiak, Akademia Ignatianum

Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 123 to 149

Authors: Józef Bremer, Akademia Ignatianum

Wierność rzeczywistości: Hedwig Conrad-Martius o realności

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 119 to 121

Authors: Jerzy Machnacz, Akademia Ignatianum

Projekt ujęcia aksjomatów przyczynowości rachunkiem zmiennych zdaniowych

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 165 to 168

Authors: Jan Dorda, Akademia Ignatianum

Polska filozofia powojenna [Polnische Philosophie der Nachkriegszeit]

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 255 to 258

Authors: Paweł Okołowski, Akademia Ignatianum

Reflections on Epictetus’ Notion of Personhood

Journal Article published 2014 in Forum Philosophicum volume 19 issue 1 on pages 97 to 106

Authors: Charles Hogg, Akademia Ignatianum