Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 8727 results
Sort by: relevance publication year

Edith-Stein-Jahrbuch

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 290 to 292

Authors: Jerzy Machnacz, Akademia Ignatianum

Powszechna Encyklopedia Filozofii

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 282 to 283

Authors: Stanisław Ziemiański, Akademia Ignatianum

Movement immobilised

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 105 to 106

Authors: Stanisław Ziemiański, Akademia Ignatianum

Ruch unieruchomiony

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 95 to 105

Authors: Stanisław Ziemiański, Akademia Ignatianum

Пути Русской Схоластики

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 175 to 192

Authors: Владислав Аржанухин , Akademia Ignatianum

Drogi Rosyjskiej Scholastyki

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 193 to 210

Authors: Władysław Arżanuchin, Akademia Ignatianum

The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 269 to 274

Authors: Robert Janusz, Akademia Ignatianum

Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 279 to 282

Authors: Grzegorz Hołub, Akademia Ignatianum

Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 296 to 298

Authors: Akademia Ignatianum

L'esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 298 to 300

Authors: Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Kxakowie - Informacja ogólna

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 307 to 307

Authors: Akademia Ignatianum

Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz's Bioethics

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 69 to 77

Authors: Piotr Aszyk, Akademia Ignatianum

On empirical premisses of ontological pluralism

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 51 to 53

Authors: Piotr Lenartowicz, Akademia Ignatianum

Shestov's Quest for Certainty of Faith

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 211 to 221

Authors: Aleksandra Macintosh, Akademia Ignatianum

Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 304 to 305

Authors: Piotr Lenartowicz, Akademia Ignatianum

Informacje dla Auto row / Information for Authors

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 308 to 308

Authors: Akademia Ignatianum

O empirycznych przeslankach pluralizmu bytowego

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 37 to 51

Authors: Piotr Lenartowicz, Akademia Ignatianum

Zagadnienia filozoficzne w bioetyce Ryszarda Otowicza

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 78 to 80

Authors: Piotr Aszyk, Akademia Ignatianum

Filozoficzne problemy egzystencji bezcielesnej a życiepo śmierc

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 92 to 94

Authors: Janusz Salamon, Akademia Ignatianum

Peirce o „substacji" i „fundamentach"

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 107 to 118

Authors: Vincent G. Potter, Akademia Ignatianum