Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 34607 results
Sort by: relevance publication year

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros

Monograph published 2011

Authors: Renata Korsakienė, Liudmila Lobanova, Asta Stankevičienė

THE BARRIERS AND MOTIVES OF SMES INTERNATIONALIZATION: THE INSIGHTS INTO THE THEORY DEVELOPMENT

Conference Paper published 12 May 2016 in 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”

Authors: Renata Krikštulytė, Renata Korsakienė

DOES NATIONAL CULTURE SIGNIFICANTLY IMPACT ORGANIZATIONAL CULTURE AT SMEs

Journal Article published 15 Mar 2012 in Journal of Security and Sustainability Issues volume 1 issue 3 on pages 219 to 228

Authors: Renata Korsakienė, Olesia Gurina

The competencies of experts: The challenges in cosulting business

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Rasa Smaliukiene, Renata Korsakiene, Romas Prakapas

Y KARTOS DARBUOTOJŲ IR ORGANIZACIJOS ATITIKIMO REIKŠMĖ PASITENKINIMUI DARBU

Conference Paper published 9 Feb 2017 in Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Business in XXI Century“

Authors: Greta Pitrinaitė, Renata Korsakienė

INTELEKTINIO KAPITALO ĮTAKA VERSLO INTERNACIONALIZACIJOS PROCESAMS LIETUVOS ĮMONĖSE

Conference Paper published 11 Feb 2016 in Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“

Authors: Aistė Kalvionytė, Renata Korsakienė

An Application of Business Consulting Procedures in Public Administration

Conference Paper published 2012 in The 7th International Scientific Conference "Business and Management 2012". Selected papers

Authors: Rasa Smaliukienė, Renata Korsakienė

FACTORS IMPACTING SUSTAINABLEINTERNATIONALIZATION: A CASE OF MULTINATIONAL COMPANY

Journal Article published 2011 in Journal of Security and Sustainability Issues volume 1 issue 1 on pages 52 to 60

Authors: Renata Korsakienė, Aneta Baranauskienė

The development of HRM strategy: The methodological aspects

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Renata Korsakienė, Asta Stankevičienė, Aušra Liučvaitienė

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Journal Article published 2011 in Journal of Security and Sustainability Issues volume 1 issue 2 on pages 103 to 112

Authors: Renata Korsakienė, Ieva Breivytė, Evelyn Wamboye

Integruotasis požiūris į konkurencinį pranašumą

Journal Article published 14 Jul 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 3 issue 4 on pages 70 to 75

Authors: Edita Ragelskaja, Renata Korsakienė

Internationalization of Lithuanian SMEs: Investigation of Barriers and Motives

Journal Article published 11 Feb 2015 in Economics and Business volume 26 on page 54

Authors: Renata Korsakiene

The Role Of Human Capital And Organizational Learning In Internationalization Of Smes

Conference Paper published 2014 in The 8th International Scientific Conference "Business and Management 2014"

Authors: Renata Korsakienë, Danuta Diskienë, Greta Drûteikienë

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į DARBĄ

Journal Article published 2 Jun 2017 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 9 issue 2 on pages 143 to 153

Authors: Agnė GAURYLIENĖ, Renata KORSAKIENĖ

Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas

Journal Article published 31 Aug 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 4 on pages 283 to 291

Authors: Renata Korsakienė

Organizacinių pokyčių valdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Journal Article published 27 Dec 2006 in Verslas: teorija ir praktika volume 7 issue 3 on pages 237 to 242

Authors: Renata Korsakienė

Analysis of Education Problems at Higher Education Institutions

Journal Article published 27 Sep 2006 in Verslas: teorija ir praktika volume 7 issue 3 on pages 158 to 162

Authors: Renata Korsakienė

Internationalization of construction firms: what strategy do they follow?

Journal Article published 30 Dec 2013 in Entrepreneurship and Sustainability Issues volume 1 issue 2 on pages 99 to 107

Authors: Renata Korsakienė

Editors: Manuela Tvaronavičienė

Processes of economic development: case of Lithuanian real estate sector

Journal Article published 31 Mar 2014 in Entrepreneurship and Sustainability Issues volume 1 issue 3 on pages 162 to 172

Authors: Renata Korsakienė, Manuela Tvaronavičienė

Time‐varying volatility modelling of Baltic stock markets

Journal Article published Jan 2010 in Journal of Business Economics and Management volume 11 issue 3 on pages 511 to 532

Authors: Bora Aktan, Renata Korsakienė, Rasa Smaliukiene