Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 10431 results
Sort by: relevance publication year

Over de psychologie in de handelspolitiek

Journal Article published Dec 1942 in De Economist volume 91 issue 1 on pages 31 to 50

Authors: A. de Graaff

De arbeidsdag in de industrie

Journal Article published Mar 1907 in De Economist volume 56 issue 1 on pages 43 to 49

Authors: de Vries Feyens

De Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij

Journal Article published Mar 1886 in De Economist volume 35 issue 1 on pages 459 to 464

De wetenschap en de Landbouw

Journal Article published Dec 1868 in De Economist volume 17 issue 1 on pages 391 to 391

Authors: De Volksvl

De Overeenkomsten met de Spoorwegmaatschappijen

Journal Article published Dec 1890 in De Economist volume 39 issue 1 on pages 425 to 444

Authors: De Nierop

De Nederlanders en de Duitschers en de wereldhandel

Journal Article published Mar 1887 in De Economist volume 36 issue 1 on pages 444 to 448

De aanpassing gedurende de crisis van de loonen en de kosten van levensonderhoud aan de groothandelsprijzen in de Oost-Aziatische landen

Journal Article published Dec 1935 in De Economist volume 84 issue 1 on pages 114 to 135

Authors: D. J. Hulshoff Pol

De aanpassing gedurende de crisis van de loonen en de kosten van levensonderhoud aan de groothandelsprijzen in de Oost-Aziatische landen

Journal Article published Dec 1935 in De Economist volume 84 issue 1 on pages 1 to 18

Authors: D. J. Hulshoff Pol

De verantwoordelijkheid van de Staat als leningdebiteur met name in de onderontwikkelde gebieden

Journal Article published Dec 1956 in De Economist volume 104 issue 1 on pages 609 to 630

Authors: L. de Block

De rationalisatie en haar invloed op de productie en de verdeeling

Journal Article published Dec 1931 in De Economist volume 80 issue 1 on pages 695 to 729

Authors: W. J. van de Woestijne

Arbeidsverhoudingen in Mei. — De stuwadoorwet in de Tweede Kamer. — De practijk der wet op de arbeidsovereenkomst

Journal Article published Sep 1914 in De Economist volume 63 issue 2 on pages 561 to 569

De suikerkwestie. — De Luxemburgsche arbeidsbeurs. — Spoorwegaanleg in Suriname. — De Duitsche tariefdiscussiën. — De Joint-Stockbanks

Journal Article published Sep 1902 in De Economist volume 51 issue 2 on pages 900 to 910

De Russische spoorwegen

Journal Article published Mar 1871 in De Economist volume 20 issue 1 on pages 117 to 147

Authors: De Bordes

De koffijbladeren

Journal Article published Dec 1855 in De Economist volume 4 issue 1 on pages 27 to 29

Authors: De C.

De Economist en de geldschaarschte

Journal Article published Dec 1861 in De Economist volume 10 issue 1 on pages 50 to 53

De Werkmansbode en de Economist

Journal Article published Mar 1886 in De Economist volume 35 issue 1 on pages 103 to 109

De Gemeentebesturen en de gemaalafschaffing

Journal Article published Dec 1855 in De Economist volume 4 issue 1 on pages 225 to 245

De Landbouw en de Suikeraccijns

Journal Article published Sep 1892 in De Economist volume 41 issue 2 on pages 741 to 744

De boeroerijen op de Veluwe

Journal Article published Sep 1882 in De Economist volume 31 issue 2 on pages 753 to 808

De staat en de spoorwegmaatschappijen

Journal Article published Mar 1877 in De Economist volume 26 issue 1 on pages 121 to 127