Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 60 results
Sort by: relevance publication year

AGRICULTURAL ACCOUNTING SYSTEMS SUPPORTING FARM FINANCIAL MANAGEMENT – THE CASE OF POLISH FADN

Conference Paper published 2016 in Proceedings of the 3rd Business & Management Conference

Authors: Joanna Pawłowska-Tyszko, Michał Soliwoda

Emergence of Huge Negative Spin-Transfer Torque in Atomically Thin Co layers

Journal Article published 20 Apr 2017 in Physical Review Letters volume 118 issue 16

Research funded by National Research Foundation of Korea | Ministry of Science, ICT and Future Planning (2015R1A2A1A05001698, 2015M3D1A1070465) | National Research Council of Science and Technology (CAP-16-01-KIST) | Korea Institute of Science and Technology (2E27140)

Authors: Soong-Geun Je, Sang-Cheol Yoo, Joo-Sung Kim, Yong-Keun Park, Min-Ho Park, Joon Moon, Byoung-Chul Min, Sug-Bong Choe

The Effect of task-irrelevant affective priming on belief-bias

Journal Article published Mar 2017 in Korean Journal of Cognitive Science volume 28 issue 1 on pages 43 to 64

Authors: 홍영지, 이윤형, 우현정

Dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn ở một số đảo thuộc huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 97

Authors: Nguyễn Thanh Tùng, nguyễn văn bé

Kết quả thử nghiệm lưới rê hỗn hợp cải tiến ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 128

Authors: Phạm Văn Tuyển, Nguyễn Phi Toàn

Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ và xa bờ ở tỉnh Bạc Liêu

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 112

Authors: Nguyễn Thanh Long

Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm sú thâm canh ở tỉnh Cà Mau

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 89

Authors: Nguyễn Thanh Long

Phân lập giống nấm mối Termitomyces clypeatus

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 17

Authors: Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Trần Nhân Dũng

“Trật tự mới” ở indonesia - mô hình cải cách “Nửa vời”

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 90

Authors: Phạm Thị Phượng Linh

Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 - 1975

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 1

Authors: Bùi Thanh Thảo