Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 61800 results
Sort by: relevance publication year

Orman-Oraman etimolojisi üzerine

Journal Article published 4 Nov 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 2

Authors: Ahmet Küçükkalfa

Karşılaştırmalı hukukta orman mülkiyeti

Journal Article published 12 Jan 2015 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 2 on page 47

Authors: Üstüner Birben, Yusuf Güneş

Belgrad Ormanı (İstanbul)’nın Makrofungus Çeşitliliği

Journal Article published 5 Mar 2017 in Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi on pages 150 to 150

Authors: Ilgaz AKATA

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarına karşı alınan koruma ve savaş uygulamalarının irdelenmesi

Journal Article published 6 Aug 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 1

Authors: Mehmet Altuğ Küçükosmanoğlu, Hamit Ayberk, Ali Küçükosmanoğlu

İstanbul’da orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ormancılık politikası yönünden irdelenmesi

Journal Article published 26 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Murat Köse

Orman yol inşaatı ihale sonuçlarının değerlendirilmesi: Bolu Bölge Müdürlüğü örneği

Journal Article published 26 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Yılmaz Türk, Selcuk Gumus

Kaya yuvarlanmalarından etkilenen orman alanlarının belirlenmesi: İnebolu örneği

Journal Article published 4 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Abdurrahim Aydın, Remzi Eker

Ormanların İşlevleri Çerçevesinde Orman Toplum İlişkilerinin İrdelenmesi: Türkiye Örneği

Journal Article published 4 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi on pages 1 to 1

Authors: Seçil YURDAKUL EROL, Hasan Tezcan YILDIRIM

İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)

Journal Article published 2 Dec 2016 in Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 16 issue 2

Authors: Alper BULUT, Yavuz GÜLOĞLU

Gürün (Sivas) İlçesinin Rekreasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Journal Article published 1 Jan 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 1

Authors: Selvinaz Gülçin Bozkurt

Kentsel sürdürülebilir mekânlar: Ekolojik parklar

Journal Article published 1 Jan 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 1

Authors: Burçak Erdoğan Onur, Demet Demiroğlu

Avcı davranışını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi

Journal Article published 1 Jan 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 64 issue 1 on page 38

Authors: İsmail Şafak, Hadiye Başar

6292 sayılı yasa hakkında düşünceler

Journal Article published 1 Jan 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 64 issue 1 on page 1

Authors: Hülya Deniz Yıldırım, Sedat Ayanoğlu

Su kanunu tasarısının hukuksal değerlendirilmesi

Journal Article published 1 Jan 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 64 issue 1 on page 29

Authors: Hülya Deniz Yıldırım, Sedat Ayanoğlu

Bir meta bitki toplumunun kuantum analizi

Journal Article published 1 Jan 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 1

Authors: Kürşad Özkan

Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Değer Analizi

Journal Article published 1 Jan 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 1

Authors: Tuğba Deniz, Kenan Ok

Sadece var verisi kullanılarak yaşayan toplumlar için kuantum analizi

Journal Article published 15 Jun 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 1

Authors: Kürşad Özkan

Düzce yöresinde münavebeli otlatmanın bazı toprak özellikleri üzerine etkisi

Journal Article published 15 Jun 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 1

Authors: Mehmet Özcan

Türkiye’de hasat edilmiş orman ürünlerinde tutulan karbon ve 2020 projeksiyonları

Journal Article published 1 Jan 2016 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 1

Authors: Olivier Bouyer, Yusuf Serengil

Orman yollarının doğal afetlerde acil ulaşım yolu olarak kullanım olanakları

Journal Article published 11 Nov 2015 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 66 issue 2 on page 369

Authors: Can Vatandaşlar, Murat Demir