Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 17 results
Sort by: relevance publication year

Anestesi i endring

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 4 on pages 364 to 364

Authors: Siv Høymork

Risiko ved anestesi

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 5 on pages 498 to 502

Authors: Sigurd Fasting

Dagkirurgi og anestesi

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 7 on pages 742 to 746

Authors: Johan Ræder, Jørgen Nordentoft

Anestesi ved keisersnitt

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 7 on pages 748 to 751

Authors: Elin Bjørnestad, Leiv Rosseland

Anestesi til barn

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 7 on pages 752 to 755

Authors: Gro Østgaard, Atle Ulvik

Påvirker anestesi barns kognitive utvikling?

Journal Article published 2015 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 135 issue 20 on pages 1826 to 1826

Authors: Kari Tveito

Subspesialisert anestesi

Journal Article published 2011 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 131 issue 6 on pages 601 to 601

Authors: Leiv Rosseland

Anestesi til eldre ved Nordlandssykehuset Bodø 1993-2009

Journal Article published 2012 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 132 issue 23 on pages 2615 to 2617

Authors: Erle Lysfjord Sommerli, Erik Waage Nielsen

Praktisk, moderne anestesi på en engasjerende måte

Journal Article published 2014 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 134 issue 16 on pages 1594 to 1594

Authors: Johan Ræder

Prisverdig initiativ, men lite nyttig om anestesi til gamle

Journal Article published 2014 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 134 issue 21 on pages 2081 to 2081

Authors: Siv Cathrine Høymork