Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 54 results
Sort by: relevance publication year

AUTOMATION TO DEFINE CRITICAL WAY IN LOGISTICAL SYSTEM

Journal Article published 30 Oct 2015 in Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova volume 7 issue 5 on pages 194 to 200

Authors: Alexandr Alexandrovich Chertkov, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Anna Alexandrovna Vardomskaya, Alexandr Alexandrovich Dmitriev, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping

Dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn ở một số đảo thuộc huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 97

Authors: Nguyễn Thanh Tùng, nguyễn văn bé

Kết quả thử nghiệm lưới rê hỗn hợp cải tiến ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 128

Authors: Phạm Văn Tuyển, Nguyễn Phi Toàn

Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ và xa bờ ở tỉnh Bạc Liêu

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 45 on page 112

Authors: Nguyễn Thanh Long

Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm sú thâm canh ở tỉnh Cà Mau

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 89

Authors: Nguyễn Thanh Long

Phân lập giống nấm mối Termitomyces clypeatus

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 17

Authors: Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Trần Nhân Dũng

“Trật tự mới” ở indonesia - mô hình cải cách “Nửa vời”

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 90

Authors: Phạm Thị Phượng Linh

Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 - 1975

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 1

Authors: Bùi Thanh Thảo

Quan niệm của trần nguyên đán về giáo dục, khoa cử và việc trọng dụng nhân tài

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 55

Authors: Vũ Văn Long

Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở Vĩnh Long (1962-1963)

Journal Article published 2016 in Can Tho University Journal of Science volume 46 on page 48

Authors: Phạm Đức Thuận