Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis

JOURNAL ARTICLE published January 2018 in Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences

Authors: Kohji Okamoto | Kenji Suzuki | Tadahiro Takada | Steven M. Strasberg | Horacio J. Asbun | Itaru Endo | Yukio Iwashita | Taizo Hibi | Henry A. Pitt | Akiko Umezawa | Koji Asai | Ho‐Seong Han | Tsann‐Long Hwang | Yasuhisa Mori | Yoo‐Seok Yoon | Wayne Shih‐Wei Huang | Giulio Belli | Christos Dervenis | Masamichi Yokoe | Seiki Kiriyama | Takao Itoi | Palepu Jagannath | O. James Garden | Fumihiko Miura | Masafumi Nakamura | Akihiko Horiguchi | Go Wakabayashi | Daniel Cherqui | Eduardo de Santibañes | Satoru Shikata | Yoshinori Noguchi | Tomohiko Ukai | Ryota Higuchi | Keita Wada | Goro Honda | Avinash Nivritti Supe | Masahiro Yoshida | Toshihiko Mayumi | Dirk J. Gouma | Daniel J. Deziel | Kui‐Hin Liau | Miin‐Fu Chen | Kazunori Shibao | Keng‐Hao Liu | Cheng‐Hsi Su | Angus C. W. Chan | Dong‐Sup Yoon | In‐Seok Choi | Eduard Jonas | Xiao‐Ping Chen | Sheung Tat Fan | Chen‐Guo Ker | Mariano Eduardo Giménez | Seigo Kitano | Masafumi Inomata | Koichi Hirata | Kazuo Inui | Yoshinobu Sumiyama | Masakazu Yamamoto