Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 29 results
Sort by: relevance publication year

KHẢ NĂNG LÊN MEN CỦA VI KHUẨN Limosilactobacillus fermentum YU2301 ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI SỮA THỰC VẬT

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Đinh Thị Thanh Vy | Lê Thị Loan | Võ Hoài Hiếu

TABLE OF CONTENT

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THU NHẬN CHIẾT XUẤT TỪ ĐÀI BỤP GIẤM (Hibiscus sabdariffa L.) VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN KOMBUCHA

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Lưu Minh Châu | Danh Trường Thọ | Lê Quốc Việt | Nguyễn Ngọc Thạch | Huỳnh Xuân Phong

KHẢO SÁT ĐỘ LỆCH MÀU CỦA VẢI BÔNG NHUỘM VỚI DỊCH CHIẾT HẠT ĐIỀU NHUỘM QUA KHÔNG GIAN MÀU CIELAB

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Nguyễn Tuấn Anh | Thái Ngô Kim Phượng | Huỳnh Thị Thanh Tiền

NGHIÊN CỨU VI NHÂN GIỐNG CÂY TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG ĐỎ

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Trịnh Thị Hương | Nguyễn Thị Vân Anh | Phạm Ngọc Trâm | Trần Kim Chi | Lại Đình Biên | Trần Trọng Tuấn

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG HẠT SEN VÀ ĐẬU NÀNH SỬ DỤNG ASPERGILLUS ORYZAE

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC LƯU CHẤT TRONG THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG: MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Trịnh Hoài Thanh | Trần Thị Tố Nga

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ANTEN VỚI VIỆC GIẢM TIẾT DIỆN RA-ĐA THẤP LÀM VIỆC TRONG DẢI TẦN SỐ 28 GHz CỦA 5G

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Trần Thị Bích Ngọc

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ IN VITRO CÂY THÀNH NGẠNH (Cratoxylum pruniflorum Kurz) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Nguyễn Trần Phước Huy | Trần Nguyễn Lệ Quyên | Cao Huệ Trinh | Phan Diễm Quỳnh | Hà Thị Loan | Nguyễn Đăng Quân

JOURNAL ISSUE published 30 June 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRÍCH LY VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA ALKALOID TỪ CÂY LÁ ĐẮNG (Vernonia amygdalina Del.)

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Nguyễn Thanh Tuấn | Phạm Thị Mỹ Huyền | Nguyễn Thị Quyền Trân | Đào Thị Tuyết Mai | Hoàng Thị Ngọc Nhơn

ÁP DỤNG BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ ĐA BIẾN HOTELLING T² TRONG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Bùi Thu Hà | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Ngô Thanh An

ẢNH HƯỞNG CỦA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Lưu Phước Vẹn | Nguyễn Đăng Khoa

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐÁ SỆT KẾT HỢP VỚI NI TƠ NANO

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Đinh Xuân Hùng | Trương Quốc Cường

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐỐI VỚI VIỆC LOẠI BỎ CARBAMAZEPINE VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG MÀNG SINH HỌC CERAMIC

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Đào Khánh Châu

ẢNH HƯỞNG CỦA BÍ ĐỎ VÀ KHOAI LANG ĐỎ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT HÓA LÝ VÀ CẢM QUAN CỦA KEM TƯƠI THỰC VẬT

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Trịnh Thị Thùy Dương | Nguyễn Kim Tỏa | Lưu Cát Tường

PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN BẢO TOÀN HỆ CÓ CẤU TRÚC: TRƯỜNG HỢP LIÊN KẾT SONG SONG

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Hà Bình Minh | Chu Bình Minh | Nguyễn Mai Quyên | Nguyễn Văn Hiếu | Phan Đình Phùng

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ TÍNH THẤM ĐỐI VỚI CỐT LIỆU BÊ TÔNG CŨ CỦA VI KHUẨN TẠO KẾT TỦA CALCITE PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Trần Trung Kiên | Dương Thị Hồng Đào | Lê Quỳnh Loan | Vũ Thị Tuyết Nhung | Trần Thị Mỹ Ngọc | Trần Bình Tân | Phan Văn Dân | Nguyễn Hoàng Dũng

ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN KHI THAM GIA VÀO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN THÔNG QUA VIỆC GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO THÀNH VIÊN

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2024 in Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương

Authors: Nguyễn Thị Diệu Thúy | Lê Hữu Quang | Trần Minh Hải | Lê Thanh Hải