Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 9834306 results
Sort by: relevance publication year

Phù phiếm truyện với một vài vấn đề: du hành, trào phúng và bối cảnh

JOURNAL ARTICLE published 25 August 2019 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Bảo Trang Nguyễn

Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Vũ Thị Giang Lam Trần

Về định lí điểm bất động trên không gian S-mêtric thứ tự bộ phận

JOURNAL ARTICLE published 12 June 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trung Hiếu Nguyễn

Bộ đôi điểm trùng không giao hoán trong không gian b-mêtric sắp thứ tự

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Ngọc Cảm Huỳnh

Xây dựng và kiến tạo văn hóa học đường - từ nhận thức đến hiện thực

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2019 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Khanh Phạm

Tham gia TPP: cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 8 July 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thất Viên Tôn

Drugs and chemicals use in frog farming in Dong Thap province

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Can Tho University Journal of Science

Authors: Quoc Thinh Nguyen | Minh Phu Tran

Bác Hồ với cán bộ giáo dục

JOURNAL ARTICLE published 25 April 2018 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Quốc Bảo Đặng | Minh Giản Phạm | Thái Thụy Ngân Tâm Tăng

Nghi lễ tống ôn - tống gió của người Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

JOURNAL ARTICLE published 25 August 2019 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Diễm Thùy Trần

Bi kịch người nghệ sĩ trong tiểu thuyết Đàn đáy của Trần Thu Hằng

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2012 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Kim Tiến Nguyễn

Quản trị trường học trên tinh thần đổi mới và hiện đại hóa giáo dục

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2020 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Khanh Phạm

Trường Đại học Thương Mại đổi mới quá trình đào tạo theo hướng mở

JOURNAL ARTICLE published 11 April 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Phi Yến Nguyễn

Đổi mới cách soạn giáo án phân môn Làm văn ở trung học phổ thông

JOURNAL ARTICLE published 13 August 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Chí Linh Hồ

Phương hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên

JOURNAL ARTICLE published 16 November 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Mỹ Trà Lê

A unified approach to zero duality gap for convex optimization problems

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Long Hai Dang | Hong Mo Tran

<span>Sáng tác cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh</span>

JOURNAL ARTICLE published 13 August 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trọng Hiếu Nguyễn

Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Mộng Tuyền Huỳnh

Vai trò của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh

JOURNAL ARTICLE published 8 July 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Thắng Khổng

Vị trí chiến lược của kênh đào Panama đối với Mỹ đầu thế kỉ XX

JOURNAL ARTICLE published 12 June 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Nhung Trần

Một số vấn đề về trường hợp và nghiên cứu trường hợp trong dạy học

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Khải Hoàn Nguyễn