Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 9831779 results
Sort by: relevance publication year

Dạy học cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2012 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Tấn Phan

Nợ công Việt Nam và các kịch bản dự báo

JOURNAL ARTICLE published 16 November 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Hoàng Giang Nguyễn

Dấu ấn Nam bộ trong ngôn từ vọng cổ

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Hoàng Mỹ Trần

Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2019 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Kiều Oanh Nguyễn

Tìm hiểu nhân vật Đức sư Cố Hà Minh Nhựt

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2022 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thu Vân Lê

Đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh về trí tuệ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Quang Nguyễn

Hình ảnh tiền cheo cưới trong ca dao Việt

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Hoàng Mỹ Trần

Chiến lược sinh sản của Tràm gió (Melaleuca cajuputi)

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Minh Hoàng Dương

Con người anh hùng trong truyện và ký của Nguyễn Thi

JOURNAL ARTICLE published 20 October 2014 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Tuấn Trần

Establishing networks of academic staffs in fostering activities for teachers and educational managers among pedagogical universities/faculties in Mekong Delta

JOURNAL ARTICLE published 3 August 2020 in Vinh University Journal of Science

Authors: NGUYEN Van De | Dong Thap University, Cao Lanh City, Dong Thap, Vietnam | NGUYEN Thi Thu Hang | THIEU Van Nam | Vinh University, 182 Le Duan Street, Vinh City, Vietnam. | Kien Giang Department of Education and Training, Vietnam

Hình tượng áo dài trong hội họa Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 10 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Kim Ngân Nguyễn

Không gian nghệ thuật trong Hồng Đức Quốc âm thi tập

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Phi Na Phạm

Định hướng dạy học tích hợp ở cấp tiểu học

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Mỹ Trà Lê

Một hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2012 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Hữu Duyệt Nguyễn

Quản lý khoa học và công nghệ ở trường đại học

JOURNAL ARTICLE published 15 April 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Hữu Gọn Nguyễn

Nguyên nhân biến đổi của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng

JOURNAL ARTICLE published 25 December 2019 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thúy Diễm Nguyễn

Nghiên cứu tạo quy trình chế biến khô xơ mít

JOURNAL ARTICLE published 14 April 2022 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Kim Quyên Diệp

<span>Measures to build material environment for children aged 5-6 to discover science at kindergarten schools in Lap Vo district, Dong Thap province</span>

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Nguyen Thi Nhu Mai Tran | Thi Bao Tran Dao | Huyen Hao Cao | Thuy Diem Nguyen

Nghiên cứu chế biến sữa hạt sen

JOURNAL ARTICLE published 11 April 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Ngân Hà Hồ | Công Danh Phạm

Magneto-thermopower in MoSe2 monolayer

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Ngoc Bich Tran | Dinh Le | Vinh Phuc Huynh