Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 9834306 results
Sort by: relevance publication year

Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Hạnh Nga Đỗ

Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một dãy số

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Vĩnh Phát Vương

Về metric sinh bởi tựa metric riêng

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Dũng Nguyễn Văn | Tuyết Trinh Nguyễn

Nhìn lại thơ mới và sự đổi mới thơ 1930-1945

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2014 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Quang Tuyến Bùi

Tinh thần nhân văn trong truyện ngắn Trúc Phương

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Kim Lanh Lê

IMPROVING READING SKILLS FOR SECOND-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT DONG THAP UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in JOURNAL OF ETHNIC MINORITIES RESEARCH

Lí thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động

JOURNAL ARTICLE published 11 April 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Xuân Viễn Phạm

Cảm hứng nhân văn trong truyện ngắn Nguyễn Trí

JOURNAL ARTICLE published 10 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Ngọc Nho Hồ

Trí Việt và Tam hóa - khung khái niệm và thao tác

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2020 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Duy Hợp Tô

Vấn đề tranh tụng trong tố tụng hình sự

JOURNAL ARTICLE published 25 April 2018 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Đồng Nguyễn | Thị Khuyên Hà

Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch

JOURNAL ARTICLE published 13 August 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Phượng Võ

Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Nhân Khánh Vũ | Tấn Phúc Ngô

Đặc điểm nhân vật trào phúng trong thơ Nôm Học Lạc

JOURNAL ARTICLE published 7 December 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Hữu Rạng Nguyễn

OCLC - Chìa khoá kết nối thư viện Việt Nam ra thế giới

JOURNAL ARTICLE published 16 November 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Mẫn Đạt Huỳnh

Thời gian trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975

JOURNAL ARTICLE published 15 April 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Thu Hà Hồ

Làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trọng Hiếu Nguyễn

Determinants of business performance in Dong Thap province-based SMEs

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2023 in Journal of Development and Integration

Authors: Tri Giac Nguyen | Dong Thap University

Hiện trạng dịch bệnh trên ếch Thái Lan (Rana tigerina) nuôi tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2020 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trang Nguyen Cong | Duy Nguyen Dieu Bao

Kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng

JOURNAL ARTICLE published 27 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Kiều Oanh Nguyễn

Liên văn bản trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986

JOURNAL ARTICLE published 12 June 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Hùng Nguyễn