Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 132 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL VOLUME published in Volume 4, Issue 2

WHAT S IN A NAME EXPERIMENT ON THE AESTHETIC JUDGMENTS OF ART PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2020 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Khalil ISRAFILZADE

SERAMİK TAMİRİNDE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR TEKNİK; PERÇİN

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2020 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Ece KANIŞKAN

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ETKİN ÖĞRENME BECERİSİ GELİŞTİRME BAĞLAMINDA BİR ŞEMA ÖRNEĞİ: MONOBASKI TEKNİĞİ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Ahmet DOKSANOĞLU

Kadın, kadın sanatçıların femi̇ni̇st hareketler perspekti̇fi̇nde üreti̇mleri̇ ve Fri̇da Kahlo’nun çalışmalarına öykü denemeleri̇

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Çiğdem Tölük Aferin

RESİM SANATINDA USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ VE SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2018 in JOURNAL OF ARTS

Authors: İsmail TETİKÇİ

Journal of Arts

JOURNAL published

ÇAĞDAŞ SANATTA GERÇEKLİK TEMSİLİ SORUNSALI VE METADRAM

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Vecihe Özge ZEREN

GELENEKSELDEN GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE YER YAYGILARINDA KULLANILAN BASKI/BOYAMA TEKNİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

JOURNAL ARTICLE published 7 February 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Özge USLUCA ERİM | Fatma Yelda GEZİCİOĞLU | Metin ERİM

SERAMİK EĞİTİMİNDE SINIRLAR VE YARATICILIK

JOURNAL ARTICLE published 9 May 2018 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Ayşe KURŞUNCU

ŞEKİHANOVLAR EVİNİN DUVAR RESİMLERİNİN RESTORASYON VE KONSERVASYON AŞAMALARI

JOURNAL ARTICLE published 31 October 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Abdulkadir ÖZDEMİR

Çocuklarla i̇leti̇şi̇mde bi̇r araç olarak kuklaların etki̇si

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Işınsu Ersan Öztürk

THREE REVOLUTIONARY CHANGES IN REPRESENTATION: THEORETICAL SUMMARIES, PRACTICAL TOOLS, AND VISUAL EXAMPLES VIA KANYON SHOPPING MALL

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Seyed Farhad TAYYEBI

CANLANDIRMA SİNEMADA ÇİZGİ ROMAN ESTETİĞİ: “SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE” ÖRNEĞİ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Hüsnü Çağlar DOĞRU

Tanbûrî, Bestekâr Zeki Mehmed Ağa ve Bestekârı Zeki Mehmed Ağa olarak kayıtlı Hisârbûselik Saz Semâisi’nin incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 August 2022 in Journal of Arts

Authors: İsmail Yörükçüoğlu

BATI MÜZİĞİ KEMAN EĞİTİMİNDE NİHAVEND MAKAMININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Uğur ÇİT

SERAMİKTE MALZEME TAKLİDİ GELENEĞİ VE RENK

JOURNAL ARTICLE published 9 May 2018 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Ayşe BALYEMEZ

KOLEKSİYONLARI YEREL, BÖLGESEL YA DA DÜNYA GENELİNE DAYALI SERAMİK MÜZESİ ÖRNEKLERİ

JOURNAL ARTICLE published 7 February 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Halide OKUMUŞ ŞEN

Basılı ve di̇ji̇tal afi̇şleri̇n “i̇tme” kuramı bağlamında karşılaştırılması

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Bekir Kirişcan | Özlem Emine Doğan

Sanatta yıkıcı mi̇zahın deli̇li̇k ve gülme anlatımı

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Mehmet Sıddık Turan