Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 42 results
Sort by: relevance publication year

Çocuk kitaplarında değişen yaklaşımlar; postmodern tasarlama

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Ali Kılıç

SANAT TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ “OTOETNOGRAFİ”

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Huriye YAVUZ | Şeniz AKSOY

Covi̇d-19 pandemi̇ süreci̇nde müzelerde çevri̇mi̇çi̇ (onli̇ne) eği̇ti̇m etki̇nli̇kleri̇ne yöneli̇k bi̇r değerlendi̇rme: İstanbul ve New York

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Başak Danacı Polat

TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF ELEŞTİRİSİ VE FOTOĞRAFIN TEMSİL KRİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Ozan YAVUZ

Klasik kemençe eğitiminde halk ezgilerinden faydalanmanın yolları; Hisarlı Ahmet türküleri örneği

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Filiz Kaya Işık

The implication of Jean-Louise Barrault’s best and worst of profession on performing art and the Nigerian society

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Adjeketa Blessing

Niğde Müzesi teşhir salonu ve deposunda bulunan halı örnekleri

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Semra Kılıç Karatay

Çağdaş sanatta ten rengi nesne metaforu

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: N. Fulya Asyalı Büyükerman

YUNUS EMRE’NİN BESTELENMİŞ ÜÇ ESERİNİN MAKAMSAL ÇÖZÜMLEMESİ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Uğur DOĞAN

CHEMA MADOZ FOTOĞRAFLARI ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Egemen Umut ŞEN

Rembrandt’ın resimlerinde Doğu dünyasına ait unsurların sanatsal açıdan incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Oğulcan Öz

Sanat eği̇ti̇mi̇nde si̇nestezi̇ ve yaratıcılık

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Ömür Göktepeliler | Şeniz Aksoy

THE APPLICATION PROBLEM OF INTERNET AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MODERN THEATRE IN AZERBAIJAN

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Elshad ALIYEV

BASILI REKLAM ARAÇLARINDA MİZAH KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU TEKDEMİR DÖKEROĞLU | Armağan GÖKÇEARSLAN

SANATÇININ MALZEMESİ OLARAK YÜRÜMEK

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Rezzan GÜMGÜM

Leh, Macar ve Türk flüt metotlarının ulusalcı yaklaşım çerçevesinde incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: Begüm Aytemur | Cengizhan Şirin

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts

Yeni Medya platformlarında sanal gerçeklik uygulamalarının geleceği ve bilim kurgu evrenindeki yansımaları

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: İlkan Devrim Dinç

ÇOCUK KİTABI İLLÜSTRASYONLARI VE DİJİTAL KOLAJ İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Ali KILIÇ

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts