Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 132 results
Sort by: relevance publication year

THE OTHER MULTIDIMENSIONALITY AS A CULTURAL PHENOMENON IN AN ARTISTIC CONTEXT

JOURNAL ARTICLE published 15 February 2021 in Journal of Arts

Authors: Barıs GÜNER | Rıfat ŞAHİNER

DİJİTALİN ALGISAL MANİPÜLASYONUNA KARŞI DİJİTALDE AKSAKLIK İLE BİLİNÇ UYARIMI

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Kemal AYDIN | Engin GÜNEY

MİMARİ BAĞLAMI DEĞİŞEN SERAMİK PANOLARIN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Aygün DİNÇER KIRCA | Dide DİNÇ ÜSTÜNDAĞ

Nesnesiz sanat deneyimi: Yeni bir gelecek projeksiyonu

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Damla Altuncu | Gülsüm Damla Aşkın

Biyometrik teknolojilerin yarattığı etik tartışmalar bağlamında güncel sanat örnekleri

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: İlke İlter Güven

Animation & visual effects technologies influence on global production trends & digitalization of cinema from 1990 to 2020

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: İlkan Devrim Dinç

ÇAĞDAŞ SANATTA ALTERNATİF MALZEME OLARAK TEKSTİL VE ZANAATTEN SANATA DÖNÜŞÜMÜ

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2018 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Serpil KAPAR

Ahşap baskıları ışığında Barlach’ın heykeline bakmak

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Yıldız Güner

Sanat seramiklerinde alternatif bir baskı yöntemi: Fotolitografi transfer tekniği ve uygulama olanakları

JOURNAL ARTICLE published 5 May 2024 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Sinan Avinal

Jean Baudrillard ve Trompe-L'œil Diyalektiğinde Jean Nouvel Mimarlığı

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2024 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Semiha İsmailoğlu

Batı resim sanatında mimari yansımalar

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2024 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Güliz Baydemir

Tiyatro oyuncularının ezberleme ve unutma deneyimleri: Bellek ve temsil ilişkisi üzerine bir inceleme

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2024 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Yiğit Kocabıyık

Picasso’nun mavi dönem resimlerinde melankoli kavramının yeri

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Çisem Oğraş

SERAMİKTE KIRMIZI RENK: KÜLTÜREL KÖKENLERİ VE TEKNOLOJİSİ

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Meziyet Ayşe BALYEMEZ | Hasan BAŞKIRAN

Deneyim tasarımının grafik tasarımı üzerindeki etkisi

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: İsmail Ergen

Görsel iletişim tasarımı perspektifinden Türkiye’de mikro art sanatının incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Salih Apaydın

Yeni medya sanatında “kavramsallık” üzerine bir inceleme

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Muhammed Emir Fidan

“CUMHURİYET TARİHİ DÜZENLEMESİ” PROJESİ ÖZELİNDE ANIT HEYKELDE KONUMLANDIRMA SORUNSALI

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Ferit YAZIC

JOURNAL VOLUME published in Volume 5, Issue 4

Volume 5, Issue 4

JOURNAL ISSUE published 10 November 2022 in Journal of Arts