Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 128 results
Sort by: relevance publication year

Yeni nesil çizim teknolojilerinin tasarım alanına katkısı: Procreate örneği

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: İncilay Yurdakul | Gülçin Çavdar | Nilüfer Ünay Çubukcu | Esra Sunerli Topan

AİDİYET VE AİDİYETSİZLİK KAVRAMLARININ MEKÂNA ÖZGÜ SANATTA İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Zeynep Merve ÇİÇEK MIZRAK

Desen ve dekorasyon hareketi: Sanatta Batılı hiyerarşiye kültürel bir başkaldırı

JOURNAL ARTICLE published 1 August 2022 in Journal of Arts

Authors: Elif Şenel

PLATON UN SANATÇILARI VE ZANAATKÂRLARI: MİMESİS ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2020 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Melih Deniz İŞCEN

Beş kıta ve beş sanatçı örneği üzerinden 20. yüzyılda seramikte malzeme ve teknik yoluyla ifade arayışının analizi

JOURNAL ARTICLE published 5 August 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Hasan Başkırkan | Meziyet Ayşe Balyemez

Deneysel animasyon

JOURNAL ARTICLE published 5 August 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Armağan Gökçearslan

MODERN SANATTA TEMSİL KRİZİ

JOURNAL ARTICLE published 7 February 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Fatih BALCI

SAYFA TASARIMI NEDİR

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Gökçin ÇUBUKCU | İsmail DOĞAN

BASILI REKLAM ARAÇLARINDA MİZAH KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU TEKDEMİR DÖKEROĞLU | Armağan GÖKÇEARSLAN

SANATÇININ MALZEMESİ OLARAK YÜRÜMEK

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Rezzan GÜMGÜM

Leh, Macar ve Türk flüt metotlarının ulusalcı yaklaşım çerçevesinde incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: Begüm Aytemur | Cengizhan Şirin

GEÇMİŞİN VE METAMORFOZUN İZİNDE BİR SANATÇI: JAN FABRE

JOURNAL ARTICLE published 31 October 2018 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU | Fatma Deniz KORKMAZ

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts

Yeni Medya platformlarında sanal gerçeklik uygulamalarının geleceği ve bilim kurgu evrenindeki yansımaları

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: İlkan Devrim Dinç

ÇOCUK KİTABI İLLÜSTRASYONLARI VE DİJİTAL KOLAJ İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Ali KILIÇ

BENLİK ALGISININ SANATSAL İFADEYE ETKİSİ ÜZERİNE A/R/TOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL ARTICLE published 31 October 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Çiğdem TANYEL BAŞAR | Öznur IŞIR | Metin İNCE

HEYKEL SANATINDA MALZEMELERİN BİRER SÖZ EDİMİ OLARAK KURAMSALLAŞTIRILMASINA DOĞRU

JOURNAL ARTICLE published 15 February 2021 in Journal of Arts

Authors: Ömer Emre YAVUZ

MACARİSTAN BUDİN VE PEÇ ŞEHİRLERİNDE BULUNAN OSMANLI HAMAMLARI VE KORUNMA DURUMLARI

JOURNAL ARTICLE published 15 February 2021 in Journal of Arts

Authors: Tansu DOĞAN

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts

The tension between contemporary and modern art: The emergence of new media in Turkey, the development of digital art and the changing institutions/institutional structure

JOURNAL ARTICLE published 2 May 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Ezgi Tokdil