Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 128 results
Sort by: relevance publication year

DİYARBAKIR, MARDİN, BİTLİS ÇÖMLEKÇİLİĞİNDE SÖYLENCE VE GELENEKLER

JOURNAL ARTICLE published 15 February 2021 in Journal of Arts

Authors: F. Evren DAŞDAĞ

MAX ERNST’İN RESİMLERİNDEN ÇÖZÜMLEME ÖRNEKLERİ: “SESSİZLİĞİN GÖZÜ”, “YAĞMURDAN SONRA AVRUPA II”, “ANTIPOPE”*

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Umut KAYAPINAR

Paradigm shift in the music industry: Adaptation of blockchain technology and its transformative effects

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Betül Yarar Koçer

Güzel sanatlar akademisi, sahne tasarımı eğitiminde köklü bir ekol; ‘’Tiyatro Dekoru ve Kostümleri Atölyesi’’

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Lütfiye Başak Özdoğan

PLASTİK ATIKLARIN DOĞAYA VERDİĞİ ZARARIN SANATTAKİ YANSIMALARI VE SERAMİK UYGULAMALAR

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Sibel SEVİM | Özge TAN

ORTAKLAR KÖY ENSTİTÜSÜNDE MODERN MİMARLIĞIN İZLERİ

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Sıdıka ÇETİN | Gamze KIRAN

Bağımsız dijital oyunlarda annenin temsili

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2024 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Zeynep Burcu Kaya Alpan

TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF ELEŞTİRİSİ VE FOTOĞRAFIN TEMSİL KRİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Ozan YAVUZ

ÇAĞDAŞ TÜRK OYUN YAZARLIĞINDA İDEALİZASYON

JOURNAL ARTICLE published 15 February 2021 in Journal of Arts

Authors: Ezgi Deniz ALPAN

Anselm Kiefer’in resimlerinde materyal kullanımı; saman ve kurşun

JOURNAL ARTICLE published 2 May 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Samet Doğan

Klasik kemençe eğitiminde halk ezgilerinden faydalanmanın yolları; Hisarlı Ahmet türküleri örneği

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Filiz Kaya Işık

The implication of Jean-Louise Barrault’s best and worst of profession on performing art and the Nigerian society

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Adjeketa Blessing

Franz Oppenheimer’ın devlet kuramı üzerinden video oyunlarında toplumsal yapılaşma

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Eser Yeşim Çalık

HAYALET ORKİDE-MANTAR ve TEKNOLOJİ-SANAT İLİŞKİSİ

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Osman TÖRER

RAHMİ AKSUNGUR UN HEYKELLERİNDE GRİD [IZGARA FORMU] OLGUSU

JOURNAL ARTICLE published 6 May 2020 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Ömer Emre YAVUZ

EPİSTEMOLOJİK BİR PROBLEM OLARAK SANAT ESERİ

JOURNAL ARTICLE published 7 February 2019 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Fatih BALCI

Dijital Moda: Endüstri 4.0 çağında kimlik, beden ve kıyafet etkileşimindeki dönüşüm ve kültürel devrim

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Sadi Kerim Dündar

Tarihi seramik objelere uygulanan koruma ve onarım teknikleri

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Serkan Timur | Fatma Zehra Çakıcı

Yerli sinema ve endüstri ilişkileri bağlamında dağıtım-gösterim ağlarında yoğunlaşma: CGV Mars Entertainment Group vakası

JOURNAL ARTICLE published 23 October 2023 in JOURNAL OF ARTS

Authors: Çağla Karabağ | Ezgi Bugey

Niğde Müzesi teşhir salonu ve deposunda bulunan halı örnekleri

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Semra Kılıç Karatay