Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 42 results
Sort by: relevance publication year

Temadan koreografiye bir yaratım deneyimi: ‘Selam Olsun’ projesinde Yolda Olma temasının koreografi ile ifade bulma süreci

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: Şebnem Yüksel

Farklı göç deneyimleri, ortak çaresizlik üzerine bir yorum: Masanın Altında

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: Sibel Erdenk | Özlem Belkıs

SERAMİKTE KIRMIZI RENK: KÜLTÜREL KÖKENLERİ VE TEKNOLOJİSİ

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Meziyet Ayşe BALYEMEZ | Hasan BAŞKIRAN

Medya sanatı bağlamında Türki̇ye’de büyük veri̇ tabanlı ağ hari̇talama uygulamaları

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Seyhan Boztepe

DİJİTALİN ALGISAL MANİPÜLASYONUNA KARŞI DİJİTALDE AKSAKLIK İLE BİLİNÇ UYARIMI

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Kemal AYDIN | Engin GÜNEY

MİMARİ BAĞLAMI DEĞİŞEN SERAMİK PANOLARIN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Aygün DİNÇER KIRCA | Dide DİNÇ ÜSTÜNDAĞ

Picasso’nun mavi dönem resimlerinde melankoli kavramının yeri

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Çisem Oğraş

TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF ELEŞTİRİSİ VE FOTOĞRAFIN TEMSİL KRİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Ozan YAVUZ

Klasik kemençe eğitiminde halk ezgilerinden faydalanmanın yolları; Hisarlı Ahmet türküleri örneği

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in Journal of Arts

Authors: Filiz Kaya Işık

The implication of Jean-Louise Barrault’s best and worst of profession on performing art and the Nigerian society

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2022 in Journal of Arts

Authors: Adjeketa Blessing

Niğde Müzesi teşhir salonu ve deposunda bulunan halı örnekleri

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: Semra Kılıç Karatay

Çağdaş sanatta ten rengi nesne metaforu

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: N. Fulya Asyalı Büyükerman

BASILI REKLAM ARAÇLARINDA MİZAH KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2020 in Journal of Arts

Authors: Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU TEKDEMİR DÖKEROĞLU | Armağan GÖKÇEARSLAN

SANATÇININ MALZEMESİ OLARAK YÜRÜMEK

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Journal of Arts

Authors: Rezzan GÜMGÜM

Leh, Macar ve Türk flüt metotlarının ulusalcı yaklaşım çerçevesinde incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2022 in Volume 5, Issue 2

Authors: Begüm Aytemur | Cengizhan Şirin

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts

Yeni Medya platformlarında sanal gerçeklik uygulamalarının geleceği ve bilim kurgu evrenindeki yansımaları

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2022 in Volume 5, Issue 4

Authors: İlkan Devrim Dinç

ÇOCUK KİTABI İLLÜSTRASYONLARI VE DİJİTAL KOLAJ İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Ali KILIÇ

JOURNAL VOLUME published in Journal of Arts

MAX ERNST’İN RESİMLERİNDEN ÇÖZÜMLEME ÖRNEKLERİ: “SESSİZLİĞİN GÖZÜ”, “YAĞMURDAN SONRA AVRUPA II”, “ANTIPOPE”*

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2021 in Volume 4, Issue 2

Authors: Umut KAYAPINAR