Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 67 results
Sort by: relevance publication year

DIMITRIE CANTEMIR ŞI CHIRURGIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Radu Ștefan Vergatti | Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

ANTROPONIMELE ROMÂNEȘTI. DE LA STRUCTURI SIMPLE LA STRUCTURI COMPLEXE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Iustina Nica Burci | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

CÂND ARTA STRADALĂ ÎNTÂLNEȘTE DREPTUL

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Adrian Circa | Facultatea de drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MATILDA BRĂDIȘTEANU (DUŢULESCU)-PRIMA FEMEIE AVOCAT DIN OLTENIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Narcisa Maria Mitu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române | Loredana Maria Ilin Grozoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

PARTICIPAREA LA VOT LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN OLTENIA ÎN PERIOADA 1990-2019

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Mihaela Bărbieru | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

ÎNFIINȚAREA DE SPITALE, INFIRMERII ȘI FARMACII ÎN ZONA RURALĂ A JUDEȚULUI DOLJ, DE LA INDEPENDENȚĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Lucian Popescu Vava | Muzeul Olteniei, Craiova

MIȘCAREA COOPERATISTĂ INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ: OLTENIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Georgeta Ghionea | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

EVOLUŢIA POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ A OLTENIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Laurențiu Radu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

LINGVISTICĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVEANĂ ÎNTRE TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEITATE (STUDIU DE CAZ ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. SERIA ȘTIINȚE FILOLOGICE. LINGVISTICĂ)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Elena Camelia Zăbavă | Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

UNIFICAREA LEGISLAȚIEI CIVILE ÎN PRIMUL DECENIU AL ROMÂNIEI MARI

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Sevastian Cercel | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române; Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

OLTENIA ȘI EVOLUȚIA „PROBLEMEI DOBROGENE” (1878-1940). ASPECTE GEOPOLITICE ȘI MILITARE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: George Ungureanu | Arhivele Militare Naționale Române-Depozitul Central de Arhivă „General Grigore Constandache” din Pitești | Laura Sava | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

RADU GYR – CONDUCĂTORUL LEGIONARILOR DIN OLTENIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Ion Leone Gavrilă Ciobotea | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

DIN OLTENIA ETERNĂ ÎN DOBROGEA FĂGĂDUINȚEI. REFLECȚII PE MARGINEA EXPERIMENTULUI TOTALITAR AL COLECTIVIZĂRII FORȚATE (1949-1962)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Marian Cojoc | Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice

FEMEI ȘI CORESPONDENȚĂ CIFRATĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA: INTRODUCERE ÎN ANALIZA MESAJULUI CRIPTAT RENASCENTIST

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Oana-Andreia Sâmbrian | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

PEISAJ URBAN ȘI MEMORIE ISTORICĂ. RECONSTRUCȚIA SISTEMATICĂ A ORAȘELOR ROMÂNEȘTI ÎN COMUNISM

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Silviu Gabriel Lohon | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

ELITELE ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL GUVERNĂRII LUI GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Cezar Avram | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

SCRISORI FĂRĂ RĂSPUNS ( I )

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Ion Militaru | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

UN SECOL DE PREZENŢĂ A CREŞTINILOR DUPĂ EVANGHELIE ÎN CRAIOVA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Bogdan Enmanuel Răduț | Drd, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti

ASPECTE PRIVIND ȚĂRĂNIMEA DIN OLTENIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Cristina Gudin | Facultatea de Istorie, Universitatea din București;

Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice. lingvistică, scurtă istorie

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Elena Pîrvu | Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere