Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 7844228 results
Sort by: relevance publication year

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării

PROCEEDINGS ARTICLE published 2017 in Proceedings of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming”

Authors: Iustina Burci | Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, România

Şantierul arheologic Baia de Fier (reg. Craiova, r. Novaci) / Chantier archéologique de Baia de Fier

JOURNAL ARTICLE published 1957 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Eugen Comşa | Dardu C. Nicolăescu-Plopşor | Alexandra Bolomey

Cercetări asupra paleoliticului timpuriu / Recherches sur le paléolithique inférieur

JOURNAL ARTICLE published 1957 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor

SUFIXUL -ACHE ÎN TOPONIMIE. INVENTARIERE ŞI ANALIZĂ

JOURNAL ARTICLE published 12 February 2023 in Studii și cercetări de onomastică și lexicologie

Authors: Iustina NICA BURCI | " | Academia Română, Institutul de Cercetări Socioumane, „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova (România) Craiova (România) "

The Daily Life of Transylvanian Romanians in ASTRA’s Preoccupations. Case Studies: Transylvania Magazine (1868-1914)

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2021 in Acta Musei Napocensis. Historica

Authors: Alexandru Nicolaescu | Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Cercetări paleolitice în peşterile din Ţara Bîrsei / Recherches paléolithiques dans les cavernes de la Ţara Bîrsei

JOURNAL ARTICLE published 1961 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Ion Pop | Cantemir Rişcuţia

Cercetări paleolitice în Dobrogea / Recherches paléolithiques en Dobrogea

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Alexandru Păunescu | Nicolae Harţuche

Portul popular românesc în cercetările Institutului Social Banat-Crișana

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Anuarul Muzeului Etnograif al Transilvaniei

Authors: Ion Cherciu

Săpăturile de la Peştera (com. Măgura, r. Codlea, reg. Stalin) / Les fouilles de Peştera

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor

Cercetările de la Mitoc (r. Săveni, reg. Suceava) / Les recherches de Mitoc

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Nicolae Zaharia

Cercetări privitoare la paleoliticul inferior (r. Slatina, reg. Piteşti) / Recherches au sujet du paléolithique inférieur

JOURNAL ARTICLE published 1961 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor

Săpăturile de la Tincova (com. Sacul, r. Caransebeş, reg. Timişoara) / Les fouilles de Tincova

JOURNAL ARTICLE published 1961 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Ion Stratan

Anuarul Institutului de istorie si arheologie: A. D. Xenopol. Iasi: Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. Volume XX, 696 pp.

JOURNAL ARTICLE published 1985 in Nationalities Papers

Authors: Nicholas Dima

BEING-WITH-OTHERS-IN THE DIGITAL AGE

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Philosophy, Psychology and Theology

Authors: Gheorghe Dănișor | University of Craiova | Academy of Romanian Scientists, Researcher I at the Institute of Socio-Human Research " | C.S. Nicolăescu-Plopșor" | from Craiova

Studiu antropologic asupra scheletului neolitic de la Boian / Étude anthropologique du squelette néolithique de Boian

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Nicolae Haas | Constantin Maximilian | Dardu C. Nicolăescu-Plopşor

Cercetările paleolitice din regiunea Baia Mare / Recherches paléolithiques dans la région de Baia Mare

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Elena Covács

300 de ani de la nașterea baronului Samuel von Brukenthal (26 iulie 1721 - 9 aprilie 1803)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium

Authors: Gudrun-Liane Ittu | Doctor, Cercetător Științific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, România. Email: gudrunittu@yahoo.de.

Şantierul arheologic Băile Herculane (reg. Timişoara, r. Almaş) / Chantier archéologique de Băile Herculane

JOURNAL ARTICLE published 1957 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Eugen Comşa | Alexandru Păunescu

Der Maler und Pädagoge Carl Dörschlag (1832 – 1917) und der Kreis seiner Schüler

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2017 in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium

Authors: Gudrun-Liane Ittu | Doctor, Cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, gudrunittu@yahoo.de

Cercetările şi săpăturile arheologice de la Buda / Les recherches et les fouilles archéologiques de Buda

JOURNAL ARTICLE published 1961 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | C. Buzdugan | Viorel Căpitanu | Vasile Ursache | Alexandra Paul-Bolomey