Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 7844204 results
Sort by: relevance publication year

Academia Republicii Populare Romine, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj. Vols. MI, 1958-1959, 405 pp.; Vol. III , 1960, 378 pp. Cluj: Editura Academiei Republicii Populare Romine Filiala Cluj.

JOURNAL ARTICLE published September 1964 in Slavic Review

Authors: Stephen Fischer-Galati

Cercetările şi săpăturile paleolitice de la Cremenea şi împrejurimi (com. Sita Buzăului, Codlea ; reg. Stalin) / Recherches et fouilles paléolithiques à Cremenea et dans les environs

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Ion Pop

Şantierul arheologic Ohaba-Ponor (reg. Hunedoara, r. Haţeg) / Chantier archéologique d’Ohaba-Ponor

JOURNAL ARTICLE published 1957 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Nicolae Haas | Alexandru Păunescu | Alexandra Bolomey

Ausstellungen der Maler Otto Fikentscher (1862 Zwickau–1945 Baden Baden) und Franz Domscheit/Pranas Domsaitis (1873 Kropiens/Gajewo–1962 Kapstadt) in Hermannstadt/Sibiu

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium

Authors: Gudrun-Liane Ittu | Doctor, Cercetător științific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, Romania. Email: gudrunittu@yahoo.de.

D. Şndru. <italic>Populatia rurală a României între celé douaărăzboaie mondiale</italic> [The Rural Population of Romania between the Two World Wars]. (Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol,” number 2.) Jassy: Academiei Republicii Socialiste România. 1980. Pp. 212

JOURNAL ARTICLE published February 1984 in The American Historical Review

Aspecte socio-demografice ale tranziției tinerilor la viața de adult în Republica Moldova

PROCEEDINGS ARTICLE published 28 December 2021 in Sesiunea ştiinţifică:"Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară"

Authors: Crîșmaru Mariana

Editors: Institutul Național de Cercetări Economice

Protecția și siguranța persoanelor: provocări ale securității umane în context global

JOURNAL ARTICLE published July 2021 in International Relations Plus

Authors: Serghei Sprincean | Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al MECC, Republica Moldova | Tudorița-Sanda Sohoțchi | Ghenadie Mitrofanov | Universitatea de Stat din Moldova | Universitatea de Stat din Moldova

Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 / Rapport préliminaire sur les recherches paléolithiques en 1956

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Alexandru Păunescu | Alexandra Paul-Bolomey | Ion Pop | Nicolae Zaharia

L'importance de l'étude du matériel archéozologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caractéristiques socio-économiques de la civilisation de Hamangia

JOURNAL ARTICLE published 2000 in Cercetări Arheologice

Authors: Serge Haimovici

Mediul de învățare în aer liber

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Brîndușa Iftimia | Stela Gînju

Did White Swallowwort (Vincetoxicum hirundinaria) Exist or Did It not During the Organic Regulations Regime? Notes on some Previously Unknown Documents from Wallachia

JOURNAL ARTICLE published 15 November 2023 in Martor. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review

Authors: NICOLAE MIHAI | “C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Social Science and Humanities Research of the Romanian Academy, Romania

Managementul clusterului educațional

JOURNAL ARTICLE published April 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Sergiu Baciu

Repere psiholingvistice și socio(in)culturale. Pentru un repertoar de transpunere scenică a comicului de limbaj caragialian

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Cercetări teatrale

Authors: Cristian Stamatoiu | Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Castrul legionar de la Potaissa (Turda). 45 de ani de cercetări arheologice

JOURNAL ARTICLE published September 2020 in Cercetări Arheologice

Authors: Mihai Bărbulescu

Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict

JOURNAL ARTICLE published December 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Maria Pleşca

Patologia fixărilor comportamentale adictive

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Gabriela Leuțanu

Strategii interactive de predare a textului liric

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Oxana Gherman

Educator's perception on students 'communication competences

JOURNAL ARTICLE published April 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Mihaela Florea

Protecția psihologică a adolescenților în situații de criză

JOURNAL ARTICLE published April 2022 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Maria Pleșca

Teaching english through proverbs

JOURNAL ARTICLE published August 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Viorica Ichim