Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 8 of 8099573 results
Sort by: relevance publication year

Studiu antropologic al scheletelor deshumate la Traian, în campania de săpături din 1956 / Étude anthropologique des squelettes exhumés à Traian au cours des fouilles de 1956

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Olga Necrasov | Dardu C. Nicolăescu-Plopşor

Semnificaţia cuvântului moş în toponimie

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Studii și cercetări de onomastică și lexicologie

Authors: IUSTINA NICA BURCI | “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities, Craiova (Romania)

Şantierul arheologic Bicaz / Le chantier archéologique de Bicaz

JOURNAL ARTICLE published 1961 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Dan Teodoru | Silvia Teodor | Alexandru Păunescu | Florea Mogoşanu | Maria Bitiri | Alexandra Paul-Bolomey | Marilena Florescu | Natalia Berlescu

Radu MÂRZA, Călători și pacienți români la Karlsbad. O istorie culturală a mersului la băi pe la 1900, cuvânt înainte de Alin Ciupală, Iași, Edit. Polirom, 2022.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Ion Cârja | Universitatea Babeș-Bolyai

Şantierul arheologic Bicaz (reg. Bacău) / Le chantier archéologique de Bicaz

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Mircea Petrescu-Dâmboviţa | Nicolae Constantinescu | Dan Teodoru | Emilia Zaharia | Adrian C. Florescu | Marilena Florescu | Gheorghe Diaconu

„Elaboratul comisiei celor șapte“ din sesiunea Universității săsești din 1862 în contextul discuțiilor privind reașezarea constituțională a Transilvaniei

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Lorand L. Madly | Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Academia Republicii Populare Romine, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj. Vols. MI, 1958-1959, 405 pp.; Vol. III , 1960, 378 pp. Cluj: Editura Academiei Republicii Populare Romine Filiala Cluj.

JOURNAL ARTICLE published September 1964 in Slavic Review

Authors: Stephen Fischer-Galati

Şantierul arheologic Ohaba-Ponor (reg. Hunedoara, r. Haţeg) / Chantier archéologique d’Ohaba-Ponor

JOURNAL ARTICLE published 1957 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Nicolae Haas | Alexandru Păunescu | Alexandra Bolomey

Cercetările şi săpăturile paleolitice de la Cremenea şi împrejurimi (com. Sita Buzăului, Codlea ; reg. Stalin) / Recherches et fouilles paléolithiques à Cremenea et dans les environs

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Ion Pop

Mircea-Gheorghe ABRUDAN, Biserica Ortodoxă și clerul militar din Monarhia Habsburgică între pacea de la Carloviț și Primul Război Mondial (1699-1914), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Ela Cosma | Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Ausstellungen der Maler Otto Fikentscher (1862 Zwickau–1945 Baden Baden) und Franz Domscheit/Pranas Domsaitis (1873 Kropiens/Gajewo–1962 Kapstadt) in Hermannstadt/Sibiu

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium

Authors: Gudrun-Liane Ittu | Doctor, Cercetător științific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, Romania. Email: gudrunittu@yahoo.de.

D. Şndru. <italic>Populatia rurală a României între celé douaărăzboaie mondiale</italic> [The Rural Population of Romania between the Two World Wars]. (Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol,” number 2.) Jassy: Academiei Republicii Socialiste România. 1980. Pp. 212

JOURNAL ARTICLE published February 1984 in The American Historical Review

Ioan BOLOVAN, Asociația Națională Arădeană pentru Cultura Poporului român: între local, regional și național (1863-1918), ediția a treia, revăzută și adăugită, Cluj-Napoca, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2023.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Florian Dumitru Soporan | Centrul de Studii Transilvane, Academia Română, Cluj-Napoca

Origine socială, rețele confesionale și de familie la elita politică românească din Transilvania. Studiu de caz: deputații greco-catolici și ortodocși (1861-1918)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Ana Sima | Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Academia Română, Cluj-Napoca | Marius Eppel | Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

Aspecte socio-demografice ale tranziției tinerilor la viața de adult în Republica Moldova

PROCEEDINGS ARTICLE published 28 December 2021 in Sesiunea ştiinţifică:"Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară"

Authors: Crîșmaru Mariana

Editors: Institutul Național de Cercetări Economice

Martin SLEPIČKA, Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku. K 1600. výročí smrti církevního otce svatého Jeronýma [Respect faţă de sfântul Ieronim în Cehia medievală. 1600 de ani de la moartea părintelui Bisericii, sfântul Ieronim], Ostrava, 2021.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Andreea Mârza | Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Protecția și siguranța persoanelor: provocări ale securității umane în context global

JOURNAL ARTICLE published July 2021 in International Relations Plus

Authors: Serghei Sprincean | Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al MECC, Republica Moldova | Tudorița-Sanda Sohoțchi | Ghenadie Mitrofanov | Universitatea de Stat din Moldova | Universitatea de Stat din Moldova

The Romance-Speaking Balkans. Language and Politics of Identity, edited by Annemarie SORESCU-MARINKOVIĆ, Mihai DRAGNEA, Thede KAHL, Blagovest NJAGULOV, Donald L. DYER, Angelo COSTANZO, Leiden-Boston, Brill, 2021.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Ela Cosma | Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 / Rapport préliminaire sur les recherches paléolithiques en 1956

JOURNAL ARTICLE published 1959 in Materiale şi cercetări arheologice

Authors: Constantin S. Nicolăescu-Plopşor | Alexandru Păunescu | Alexandra Paul-Bolomey | Ion Pop | Nicolae Zaharia

L'importance de l'étude du matériel archéozologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caractéristiques socio-économiques de la civilisation de Hamangia

JOURNAL ARTICLE published 2000 in Cercetări Arheologice

Authors: Serge Haimovici