Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 8099559 results
Sort by: relevance publication year

Mediul de învățare în aer liber

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Brîndușa Iftimia | Stela Gînju

Did White Swallowwort (Vincetoxicum hirundinaria) Exist or Did It not During the Organic Regulations Regime? Notes on some Previously Unknown Documents from Wallachia

JOURNAL ARTICLE published 15 November 2023 in Martor. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review

Authors: NICOLAE MIHAI | “C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Social Science and Humanities Research of the Romanian Academy, Romania

Managementul clusterului educațional

JOURNAL ARTICLE published April 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Sergiu Baciu

Il Sud-Est europeo e le Grandi Potenze. Questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il Congresso di Berlino, a cura di Antonio D’ALESSANDRI e Rudolf DINU, colana „Studi per le Scienze Politiche”, Roma, Roma Tre-Press, 2020.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". Series Historica

Authors: Ion Cârja | Universitatea Babeș-Bolyai

Repere psiholingvistice și socio(in)culturale. Pentru un repertoar de transpunere scenică a comicului de limbaj caragialian

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Cercetări teatrale

Authors: Cristian Stamatoiu | Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Castrul legionar de la Potaissa (Turda). 45 de ani de cercetări arheologice

JOURNAL ARTICLE published September 2020 in Cercetări Arheologice

Authors: Mihai Bărbulescu

Strategii interactive de predare a textului liric

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Oxana Gherman

Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict

JOURNAL ARTICLE published December 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Maria Pleşca

Educator's perception on students 'communication competences

JOURNAL ARTICLE published April 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Mihaela Florea

Patologia fixărilor comportamentale adictive

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Gabriela Leuțanu

Protecția psihologică a adolescenților în situații de criză

JOURNAL ARTICLE published April 2022 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Maria Pleșca

Teaching english through proverbs

JOURNAL ARTICLE published August 2020 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Viorica Ichim

Abordări paradigmatice în determinarea profilului formatorului de succes

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2019 in Buletin Științific. Seria A, fascicula Filologie

Authors: Delia-Mariana Ardelean | Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Motivația pentru învățarea autonomă a studenților

JOURNAL ARTICLE published December 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Daniel Roman

Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere

JOURNAL ARTICLE published December 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Oxana Golubovschi

Stima de sine și epuizarea profesională în profesia didactică

JOURNAL ARTICLE published December 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Adela Cîndea

Școala maramureșeană – istorie și contemporaneitate

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2019 in Buletin Științific. Seria A, fascicula Filologie

Authors: Delia-Mariana Ardelean | Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere

JOURNAL ARTICLE published December 2019 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Oxana Golubovschi

Factorii de stres pentru dansatorii specializați în dans clasic

JOURNAL ARTICLE published 21 August 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Alexandra-Cristina Nicolescu

Reziliența psihologică și stima de sine a preadolescentului

JOURNAL ARTICLE published December 2021 in Revistă de Ştiinţe Socio-Umane = Journal of Social and Human Sciences

Authors: Maria Pleșca