Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 56 results
Sort by: relevance publication year

ŞEZĂTOAREA CULTURALĂ, UN INSTRUMENT DE EDUCAŢIE POPULARĂ ÎN OLTENIA INTERBELICĂ

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Diana Mihaela Păunoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Câteva ipostaze ale femeii în paginile Revistei „Arhivele Olteniei”

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Georgeta Ghionea | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Cercetări cu privire la perioada neolitică şi eneolitică publicate în revista „Arhivele Olteniei”

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Simona Lazăr | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române | Sabin Popovici | Muzeul Romanaţiului – Caracal

TRADIȚIA CONSTITUȚIONALISMULUI ROMÂNESC (PRAVILE, LEGIUIRI, REGULAMENTE ÎN SECOLELE XVII-XIX)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Florin Nacu | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

Onomastica în paginile Revistei „Arhivele Olteniei” (seria veche)

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Iustina Nica Burci | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

ELITELE ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL GUVERNĂRII LUI GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Cezar Avram | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

PARTICIPAREA LA VOT LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN OLTENIA ÎN PERIOADA 1990-2019

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Mihaela Bărbieru | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

Hispania Felix, prima revistă științifică românească dedicată secolului de aur spaniol. Între inovație și tradiție

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Oana-Andreia Sâmbrian | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

PEISAJ URBAN ȘI MEMORIE ISTORICĂ. RECONSTRUCȚIA SISTEMATICĂ A ORAȘELOR ROMÂNEȘTI ÎN COMUNISM

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Silviu Gabriel Lohon | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

Finanțarea, promovarea și valorificarea științifică a revistei „Arhivele Olteniei” (1922–1946

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Maria Narcisa Mitu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

EVOLUŢIA POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ A OLTENIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Laurențiu Radu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

C.D. Fortunescu şi proiectul „Monografiei istorice a judeţului Dolj” din anul 1939

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Diana Mihaela Păunoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

FEMEI ȘI CORESPONDENȚĂ CIFRATĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA: INTRODUCERE ÎN ANALIZA MESAJULUI CRIPTAT RENASCENTIST

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Oana-Andreia Sâmbrian | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

OLTENIA ȘI EVOLUȚIA „PROBLEMEI DOBROGENE” (1878-1940). ASPECTE GEOPOLITICE ȘI MILITARE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: George Ungureanu | Arhivele Militare Naționale Române-Depozitul Central de Arhivă „General Grigore Constandache” din Pitești | Laura Sava | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Revista „Studii vâlcene” – cinci decenii de la înfiinţare

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Eugen Petrescu | Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa”

Information on education in the pages of the „Arhivele Olteniei” magazine, old series

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Cezar Avram | C.S. Nicolăescu-Plopşor Institute for Studies in Social Sciences and Humanities from Craiova, within the Romanian Academy | Anca Ceaușescu | C.S. Nicolăescu-Plopşor Institute for Studies in Social Sciences and Humanities from Craiova, within the Romanian Academy

„BIBLIOTECA DE POPULARIZARE PENTRU LITERATURĂ, ȘTIINȚĂ, ARTĂ” APĂRUTĂ LA INSTITUTUL DE EDITURĂ RALIAN ȘI IGNAT SAMITCA, DIN CRAIOVA (1885-1899)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Delia Bălăican | Biblioteca Academiei Române

O publicație în inima actualității: Revista de Dreptul Familiei

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Cătălina Jugastru | Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Comerţul de la Dunărea de Jos în relatarea lui Jacques Poumay

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Cristian Constantin | Centrul de Istorie urbană, Universitatea din Hradec Králové

LINGVISTICĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVEANĂ ÎNTRE TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEITATE (STUDIU DE CAZ ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. SERIA ȘTIINȚE FILOLOGICE. LINGVISTICĂ)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Elena Camelia Zăbavă | Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova