Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 56 results
Sort by: relevance publication year

CERCETAREA ARHEOLOGICĂ DIN ANII 2019-2020 DE LA BISERICA „SF. GHEORGHE VECHI”, CRAIOVA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Irina Vlad | Muzeul Olteniei, Craiova

CULA BURNAZ DIN SATUL CRAINICI, JUDEȚUL MEHEDINȚI

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Ileana Cioarec | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

„BIBLIOTECA DE POPULARIZARE PENTRU LITERATURĂ, ȘTIINȚĂ, ARTĂ” APĂRUTĂ LA INSTITUTUL DE EDITURĂ RALIAN ȘI IGNAT SAMITCA, DIN CRAIOVA (1885-1899)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Delia Bălăican | Biblioteca Academiei Române

JURNALUL UNUI OFIȚER CRAIOVEAN PARTICIPANT LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Șerban Pătrașcu | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

O FILĂ DIN ISTORIA DREPTULUI MUNCII: STATUTUL SERVITORILOR ȘI MUNCITORILOR AGRICOLI ÎN OLTENIA PRIMEI JUMĂTĂȚI A SECOLULUI XX

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Roxana Cristina Radu | Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

ŞEZĂTOAREA CULTURALĂ, UN INSTRUMENT DE EDUCAŢIE POPULARĂ ÎN OLTENIA INTERBELICĂ

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Diana Mihaela Păunoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

TRADIȚIA CONSTITUȚIONALISMULUI ROMÂNESC (PRAVILE, LEGIUIRI, REGULAMENTE ÎN SECOLELE XVII-XIX)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Florin Nacu | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

DIMITRIE CANTEMIR ŞI CHIRURGIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Radu Ștefan Vergatti | Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA DECORUL CERAMICII DE TIP DUDEȘTI DESCOPERITE LA DRĂGHICEANU, PUNCTUL LA MOVILE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Iulia Răbînca | Muzeul județean „Teohari Antonescu” Giurgiu

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAȚĂ ÎN CÂMPIA ROMANAŢIULUI (I)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Sabin Popovici | Muzeul Romanaţiului – Caracal | Simona Lazăr | Laurențiu Comănescu | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei | Direcția Județeană pentru Cultură Olt.

ANTROPONIMELE ROMÂNEȘTI. DE LA STRUCTURI SIMPLE LA STRUCTURI COMPLEXE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Iustina Nica Burci | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

CÂND ARTA STRADALĂ ÎNTÂLNEȘTE DREPTUL

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Adrian Circa | Facultatea de drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MATILDA BRĂDIȘTEANU (DUŢULESCU)-PRIMA FEMEIE AVOCAT DIN OLTENIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Narcisa Maria Mitu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române | Loredana Maria Ilin Grozoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

PARTICIPAREA LA VOT LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN OLTENIA ÎN PERIOADA 1990-2019

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Mihaela Bărbieru | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române

MIȘCAREA COOPERATISTĂ INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ: OLTENIA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Georgeta Ghionea | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

ÎNFIINȚAREA DE SPITALE, INFIRMERII ȘI FARMACII ÎN ZONA RURALĂ A JUDEȚULUI DOLJ, DE LA INDEPENDENȚĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Lucian Popescu Vava | Muzeul Olteniei, Craiova

EVOLUŢIA POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ A OLTENIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Laurențiu Radu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

OLTENIA ȘI EVOLUȚIA „PROBLEMEI DOBROGENE” (1878-1940). ASPECTE GEOPOLITICE ȘI MILITARE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: George Ungureanu | Arhivele Militare Naționale Române-Depozitul Central de Arhivă „General Grigore Constandache” din Pitești | Laura Sava | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

LINGVISTICĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVEANĂ ÎNTRE TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEITATE (STUDIU DE CAZ ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. SERIA ȘTIINȚE FILOLOGICE. LINGVISTICĂ)

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Elena Camelia Zăbavă | Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

UNIFICAREA LEGISLAȚIEI CIVILE ÎN PRIMUL DECENIU AL ROMÂNIEI MARI

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2023 in Arhivele Olteniei

Authors: Sevastian Cercel | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române; Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova