Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 67 results
Sort by: relevance publication year

Revista „Studii vâlcene” – cinci decenii de la înfiinţare

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Eugen Petrescu | Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa”

Information on education in the pages of the „Arhivele Olteniei” magazine, old series

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Cezar Avram | C.S. Nicolăescu-Plopşor Institute for Studies in Social Sciences and Humanities from Craiova, within the Romanian Academy | Anca Ceaușescu | C.S. Nicolăescu-Plopşor Institute for Studies in Social Sciences and Humanities from Craiova, within the Romanian Academy

C.D. Fortunescu şi proiectul „Monografiei istorice a judeţului Dolj” din anul 1939

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Diana Mihaela Păunoiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Ion S. Floru – un istoric mai puțin cunoscut

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Dinică Ciobotea | Institutul de Cercetări Socio-Umane, „C.S. Nicolăescu Plopșor” din Craiova, al Academiei Române

O publicație în inima actualității: Revista de Dreptul Familiei

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Cătălina Jugastru | Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

C.D. Fortunescu, personalitate marcantă a vieții culturale din Oltenia

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Ileana Cioarec | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” | Laura - Antoaneta Sava | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,

Hispania Felix, prima revistă științifică românească dedicată secolului de aur spaniol. Între inovație și tradiție

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Oana-Andreia Sâmbrian | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Telegraful Român – cel mai vechi ziar românesc cu apariție neîntreruptă și oglindă a învățământului juridic sibian de secol XIX

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Emanuel Tăvală | Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu

Pledoaria revistei „Arhivele Olteniei” pentru înființarea învățământului superior craiovean

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Sevastian Cercel | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Rolul istoriografic al Revistei „Arhivele Olteniei” în conturarea viitorului cercetării științifice

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Florin Nacu | Institutul de Cercetări Socio-Umane, „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, al Academiei Române

Imaginea Craiovei în paginile Revistei „Arhivele Olteniei”, seria veche

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Gabriela Boangiu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Cercetări cu privire la perioada neolitică şi eneolitică publicate în revista „Arhivele Olteniei”

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Simona Lazăr | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române | Sabin Popovici | Muzeul Romanaţiului – Caracal

 Revista „Arhivele Olteniei” și rolul ei în viața științifică și culturală românească 

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Anca Ceaușescu | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor” | Simona Lazăr | Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopşor”

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” în peisajul publicistic românesc

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Mihaela Bărbieru | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române

C.S. Nicolăescu-Plopșor – tristețea unui polihistor

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Ion Militaru | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Consideraţii privind rolul istoric al aşezămintelor mănăstireşti din Oltenia în opera lui Ion Donat

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Constanțiu Dinulescu | Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale

Onomastica în paginile Revistei „Arhivele Olteniei” (seria veche)

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Iustina Nica Burci | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române

Studii și articole din Revista „Arhivele Olteniei” privind Casele Băniei din Craiova

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Ion Leone Gavrilă-Ciobotea | Institutul de Cercetări Socio-Umane, „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, al Academiei Române

Probleme juridice și legislative prezentate În paginile Revistei „Arhivele Olteniei” (1922–1943)

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Alexandra Nacu | Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

Caracteristici ale ocupaţiei austriece în Oltenia

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Arhivele Olteniei

Authors: Laurențiu Radu | Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova