Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 75 results
Sort by: relevance publication year

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Journal Article published 30 Jun 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 1 on pages 1 to 29

Authors: Ozan BÜYÜKYILMAZ, İsmail KARAKULLE, İsmail KARATAŞ

Devlet Kurumlarında Sosyal Hizmet Sunan İş Görenlerin İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Örneği

Journal Article published 1 Jan 2017 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 7 issue 1 on pages to

Authors: Leman ERDAL

Türkiye'nin Makroekonomik Zaman Serilerinin Doğrusallığının Testi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2 on pages to

Authors: Muhammed TIRAŞOĞLU

Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-2 on pages 1 to 1

Authors: Şeniz ANBARLI BOZATAY

Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Benoit Hipotezinin Sınanması: Panel Veri Analizi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-2 on pages 1 to 1

Authors: Hayrettin KESGİNGÖZ

Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-2 on pages 1 to 1

Authors: Hakkı FINDIK

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar İle İlgili Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Analizi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 1 on pages 1 to 1

Authors: Şeyma DEMİRBAĞ

Bulanık Topsis ve Bulanık Dematel ile Sigorta Firmaları Performans Analizi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-1 on pages 1 to 1

Authors: Abdullah ÖZÇİL

Reel Döviz Kuru Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türk Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-1 on pages 1 to 1

Authors: Güray AKALİN

Türkiyede Şeffaflık Raporları ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-2 on pages 1 to 1

Authors: Bilal SOLAK