Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 91 results
Sort by: relevance publication year

Avrupa Birliği’nin ve Üç Büyük Üyesinin Arap Baharı’na Yaklaşımları

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 1 to 33

Authors: Cengiz Dinç

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 199 to 222

Authors: Umut Üzar

Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 179 to 197

Authors: Murat Akkaya

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 305 to 329

Authors: Hasan DAĞLAR

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Vergi Politikalarındaki Değişim

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 271 to 291

Authors: Ahmet İnneci, Şahin Karabulut

Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: KASE Örneği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 331 to 355

Authors: Aziza Syzdykova

Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 115 to 135

Authors: Fatih Ayhan

Cumhuriyet Döneminde Kahvehanelerin Mekansal İşlevselliği ve Siyasal Figür Olarak Kahvehaneler

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 293 to 304

Authors: İsmail Safi

OECD Ülkeleri Turizm Sektöründe Toplam Faktör Verimliliği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 157 to 177

Authors: RIZA BAYRAK

Türkiye İşgücü Verilerinin Karar Ağacı Yöntemleriyle Analizi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 91 to 114

Authors: Engin Yıldıztepe, Ahmet Kocataş

Aşırı Eğitim, Eğitim-İş Uyuşmazlığı ve İran İşgücü Piyasasında Üniversite Mezunu İş Arayanların İş Becerileri

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 61 to 73

Authors: Rahim TAGHIZADEH

Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 137 to 155

Authors: Hüseyin Temiz, Tansel Hacıhasanoğlu, Nurettin Özdemir

6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 35 to 60

Authors: Mehmet Ali Çamdere, Fatma Neval Genç

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2017 Türkiye Örneği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 223 to 242

Authors: Fındık ALPER

Baskınlık ve Sosyal Seçim Kurallarına Bağlı Çok Kriterli Modelleme: Hisse Senedi Seçimi Problemi için bir Karar Destek Sistemi Önerisi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 243 to 269

Authors: Yetkin ÇINAR

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler, Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve Yurtiçi Yatırım Harcamaları İlişkisi

Journal Article published 29 Dec 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 2 on pages 75 to 90

Authors: Ali ACARAVCI, Sinan ERDOĞAN, Güray AKALİN

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Journal Article published 30 Jun 2018 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 8 issue 1 on pages 1 to 29

Authors: Ozan BÜYÜKYILMAZ, İsmail KARAKULLE, İsmail KARATAŞ

Devlet Kurumlarında Sosyal Hizmet Sunan İş Görenlerin İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Örneği

Journal Article published 1 Jan 2017 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 7 issue 1 on pages to

Authors: Leman ERDAL

Türkiye'nin Makroekonomik Zaman Serilerinin Doğrusallığının Testi

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2 on pages to

Authors: Muhammed TIRAŞOĞLU

Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler

Journal Article published 1 Jan 2016 in Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi volume 6 issue 2016-2 on pages 1 to 1

Authors: Şeniz ANBARLI BOZATAY