Funding Data Link References Status API Help
Page 9 of 232 results
Sort by: relevance publication year

От распада к модернизации. К вопросу о современных российско-сербских отношениях

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 197 to 221

Authors: Энтина Екатерина Геннадьевна, Кафедра мировой политики Национального исследовательского университета, Москва, Россия

Neoibeovci. Obračun sa prosovjetskom opozicijom u SFRJ i kidnapovanje Vlade Dapčevića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 147 to 164

Authors: Srđan Cvetković, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Narodni glas'' o konfiskaciji imovine u Topličkom okrugu posle Drugog svetskog rata

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 103 to 114

Authors: Saša Stanojević, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Svedočenje o suđenju i spornoj kolaboraciji đenerala Mihailovića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 189 to 196

Authors: Bojan B. Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Evolucija sovjetskih gledišta prema politici nesvrstanosti. Razlike u jugoslovenskom i sovjetskom poimanju načela socijalističkog internacionalizma

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 131 to 145

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Ili će Srbija biti republika, ili će prestati da postoji''. Ustavne promene u Srbiji 1989 (I)

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 165 to 188

Authors: Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Stambene prilike u jugoslovenskim gradovima 1945-1955.

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 115 to 130

Authors: Ivana Dobrivojević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Uticaj Soškog fronta na zaleđe i slovenačke civile

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 21 to 40

Authors: Vladimir Prebilič, Fakultet za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani

Vjerski liberalizam i jugoslavenstvo patrijarha Varnave i konkordatska kriza 1930-1938.

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 63 to 82

Authors: Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Jugoslavija, Zapad i susedne zemlje ''narodne demokratije'' posle Beogradske deklaracije 1955.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 149 to 162

Authors: Vladimir Lj. Cvetković, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Odnosi unutar političke elite i krah Vens-Ovenovog mirovnog plana za BiH

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 9 to 26

Authors: Vladimir Petrović, Institut za savremenu istoriju Beograd

Međunarodni seminar ''Univerzitet danas'' u Dubrovniku 1956-1960.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 179 to 190

Authors: Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Pogled iz Vašingtona na martovske događaje 1941. u Beogradu

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 77 to 88

Authors: Milan Koljanin, Institut za savremenu istoriju Beograd

Niška oblast i moravsko-vardarski pravac u strategijskim zamislima i ratnim planovima jugoslovenskog vojnog vrha 1918-1941.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 43 to 62

Authors: Dalibor Velojić

Poduhvat ''Gama''. Obaveštajna akcija JNA u Budimpešti 1956-1957. Nepoznati dokumenti Vojnog arhiva

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 227 to 239

Authors: Nenad Ž. Petrović, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

Ekstradicija ratnih zločinaca. Prema dokumentima Državne/zemaljskih komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 109 to 131

Authors: Martina Grahek Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Croatian politics of the past - just one more post-communist case study?

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 203 to 215

Authors: Ljiljana Radonić, Department of Political Science, University of Vienna

Važnost Dunava i Đerdapa u ratnim operacijama na području Jugoslavije 1941-1944.

Journal Article published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012 on pages 39 to 62

Authors: Milan Gulić

Podrška Jugoslavije borbi alžirskog naroda za nezavisnost u završnoj fazi Alžirskog rata 1958-1962.

Journal Article published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012 on pages 155 to 169

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Promene u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944-1946.

Journal Article published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012 on pages 95 to 108

Authors: Slobodan Selinić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd