Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 86 results
Sort by: relevance publication year

Yüksek Oranda Nişasta İçerikli Yemle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametreleri ve Bağırsak Bakterileri Üzerine Etkileri

Journal Article published 1 Mar 2019 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 15 issue 1 on pages 1 to 12

Authors: SEVDAN YILMAZ

Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 9 to 16

Authors: Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun

Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 59 to 73

Authors: Türkay Öztürk

Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 17 to 24

Authors: M. Ruşen USTAOĞLU, Didem Özdemir Mis

BALIK AĞI YAPIMINDA DYNEEMA LİFİNİN KULLANIM OLANAKLARI

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 119 to 124

Authors: Mete KUŞAT, Tuğba KOCA

Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 125 to 137

Authors: Hüseyin GÜHER, Yasemin DEMİR

Pelophylax ridibundus’un Karyotipik Özellikleri

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 253 to 264

Authors: Turgay Şişman, Esra Canpolat, Yahya Tepe, Hasan Türkez

İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Belirlenmesi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 196 to 207

Authors: VOLKAN KIZAK, ERDAL BÜYÜKTAŞ

Konya İli (Türkiye) Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Anket Çalışması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 241 to 252

Authors: Yıldız BOLAT, Hasan CEVHER

Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 34 to 41

Authors: Esat Tarık TOPKARA, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ