Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 98 results
Sort by: relevance publication year

Yüksek Oranda Nişasta İçerikli Yemle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametreleri ve Bağırsak Bakterileri Üzerine Etkileri

Journal Article published 1 Mar 2019 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 15 issue 1 on pages 1 to 12

Authors: SEVDAN YILMAZ

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson’un Trofik Durum İndeksiyle Belirlenmesi

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 324 to 338

Authors: CAFER BULUT, Ayşegül KUBİLAY

Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 9 to 16

Authors: Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun

Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 17 to 24

Authors: M. Ruşen USTAOĞLU, Didem Özdemir Mis

Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 59 to 73

Authors: Türkay Öztürk

BALIK AĞI YAPIMINDA DYNEEMA LİFİNİN KULLANIM OLANAKLARI

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 119 to 124

Authors: Mete KUŞAT, Tuğba KOCA

Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 125 to 137

Authors: Hüseyin GÜHER, Yasemin DEMİR

Seafood Culture and Importance in Turkish Cuisine

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 386 to 398

Authors: Gülgün F. Ünal Şengör, Zafer Ceylan

Kurbağa Hastalıkları

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 371 to 385

Authors: Selmin ÖZER, Gülşah DÖKENEL

İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Belirlenmesi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 196 to 207

Authors: VOLKAN KIZAK, ERDAL BÜYÜKTAŞ