Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 98 results
Sort by: relevance publication year

Yüksek Oranda Nişasta İçerikli Yemle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametreleri ve Bağırsak Bakterileri Üzerine Etkileri

Journal Article published 1 Mar 2019 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 15 issue 1 on pages 1 to 12

Authors: SEVDAN YILMAZ

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson’un Trofik Durum İndeksiyle Belirlenmesi

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 324 to 338

Authors: CAFER BULUT, Ayşegül KUBİLAY

Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 9 to 16

Authors: Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun

Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 59 to 73

Authors: Türkay Öztürk

Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 17 to 24

Authors: M. Ruşen USTAOĞLU, Didem Özdemir Mis

BALIK AĞI YAPIMINDA DYNEEMA LİFİNİN KULLANIM OLANAKLARI

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 119 to 124

Authors: Mete KUŞAT, Tuğba KOCA

Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 125 to 137

Authors: Hüseyin GÜHER, Yasemin DEMİR

Pelophylax ridibundus’un Karyotipik Özellikleri

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 253 to 264

Authors: Turgay Şişman, Esra Canpolat, Yahya Tepe, Hasan Türkez

İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Belirlenmesi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 196 to 207

Authors: VOLKAN KIZAK, ERDAL BÜYÜKTAŞ

Kurbağa Hastalıkları

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 371 to 385

Authors: Selmin ÖZER, Gülşah DÖKENEL

Seafood Culture and Importance in Turkish Cuisine

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 386 to 398

Authors: Gülgün F. Ünal Şengör, Zafer Ceylan

Konya İli (Türkiye) Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Anket Çalışması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 241 to 252

Authors: Yıldız BOLAT, Hasan CEVHER

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tibbi Bitkilerin Anestezik Olarak Kullanımı

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 351 to 356

Authors: Seçil METİN, Öznur DİLER, Hakan DİDİNEN

Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 34 to 41

Authors: Esat Tarık TOPKARA, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ

Dondurulmuş alabalıkların oksidatif stabilitesi üzerine biberiye yağı ile karıştırılmış glazing solusyonun etkisi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 42 to 48

Authors: özlem EMİR ÇOBAN, AYŞE GÜREL İNANLI

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 49 to 58

Authors: arzu Morkoyunlu Yuce, İlhan Özel, Murat Aktaş

Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 25 to 33

Authors: GÖKHAN TAMER KAYAALP, melis çelik güney, Burcu AK, oya Işık

A Taxonomic Study on Zooplankton Fauna of Kıgı Dam Lake (Bingol-Turkey)

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 74 to 79

Authors: Hilal BULUT

Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 102 to 112

Authors: Süleyman Özdemir

Distribution and First Report of Parupeneus forsskali Fourmanoir & Guézé, 1976 From North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 80 to 83

Authors: Yaşar ÖZVAROL, Aysu TATLISES