Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 78 results
Sort by: relevance publication year

Yüksek Oranda Nişasta İçerikli Yemle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametreleri ve Bağırsak Bakterileri Üzerine Etkileri

Journal Article published 1 Mar 2019 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 15 issue 1 on pages 1 to 12

Authors: SEVDAN YILMAZ

Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 9 to 16

Authors: Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun

Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 59 to 73

Authors: Türkay Öztürk

Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 17 to 24

Authors: M. Ruşen USTAOĞLU, Didem Özdemir Mis

BALIK AĞI YAPIMINDA DYNEEMA LİFİNİN KULLANIM OLANAKLARI

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 119 to 124

Authors: Mete KUŞAT, Tuğba KOCA

Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 125 to 137

Authors: Hüseyin GÜHER, Yasemin DEMİR

Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 34 to 41

Authors: Esat Tarık TOPKARA, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ

Dondurulmuş alabalıkların oksidatif stabilitesi üzerine biberiye yağı ile karıştırılmış glazing solusyonun etkisi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 42 to 48

Authors: özlem EMİR ÇOBAN, AYŞE GÜREL İNANLI

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 49 to 58

Authors: arzu Morkoyunlu Yuce, İlhan Özel, Murat Aktaş

Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 1 on pages 25 to 33

Authors: GÖKHAN TAMER KAYAALP, melis çelik güney, Burcu AK, oya Işık

A Taxonomic Study on Zooplankton Fauna of Kıgı Dam Lake (Bingol-Turkey)

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 74 to 79

Authors: Hilal BULUT

Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 102 to 112

Authors: Süleyman Özdemir

Distribution and First Report of Parupeneus forsskali Fourmanoir & Guézé, 1976 From North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 80 to 83

Authors: Yaşar ÖZVAROL, Aysu TATLISES

İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 138 to 147

Authors: Erhan ÇİLOĞLU

Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 113 to 118

Authors: Nalan Özgür Yiğit

Halacarus actenos Trouessart, 1889 (Halacaridae, Acari)’un Portekiz’den İlk Kaydı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 84 to 88

Authors: Furkan Durucan, Pedro Range, Yunus Ömer Boyacı

Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis): Yuva parametreleri ve yeni bir yuvalama alanı

Journal Article published 1 Dec 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 4 on pages 1 to 9

Authors: Onur CANDAN

Meke Krater Gölü’nden (Konya/Türkiye) İzole edilen Dunaliella tertiolecta mikroalginin nötral lipid içeriğine pH değişimlerinin etkisi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3 on pages 1 to 12

Authors: zeynep elibol çakmak

Ağır metal kirliliğinin biyoremediasyonunda sucul makrofitlerin kullanımı

Journal Article published 6 Jun 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 2 on pages 148 to 165

Authors: Danial NASSOUHİ, Mehmet Borga ERGÖNÜL, Şeyda FİKİRDEŞİCİ, Pınar KARACAKAYA, Sibel ATASAĞUN

Avcılık döneminde Antalya Körfezi’nden avlanan tekir balığı (Mullus surmuletus lınnaeus, 1758)’nın yağ asidi bileşimlerinin belirlenmesi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi volume 14 issue 3

Authors: zeliha ufuk canlı fidanbaş, Ömer Osman Ertan, şengül bilgin