Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 56039 results
Sort by: relevance publication year

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

EDITED BOOK published 31 August 2023

Editors: Abdullah Demir

Ulusal Sinif Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu (USOS) Bildirilerinin Çesitli Degis

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Mustafa Bektas

"ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU" VE "ULUSLARARASI NEHRİN PİRİ: KOYUNBABA SEMPOZYUMU"

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2016 in Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Authors: Eyup Ensari ŞAHİN

Türkiye, Avusturya ve Almanya Ögretmen Yetistirme Sistemlerinin Incelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Sinem Sözen

Türkiye ve Bazi Avrupa Birligi Ülkelerindeki Hizmetöncesi Ögretmen Egitimi Siste

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Murat Aktas

Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2022 in Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Sevde YAYLA

Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 13 November 2022 in Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Sevde YAYLA

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Kasım KARATAŞ | Mehmet BAŞCILLAR | Ali TAŞCİ

V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu

JOURNAL ARTICLE published 2014 in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: KOCA ÖZER | Başak Başak

A.B.D - Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2019 in Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Melek KAYA

AKDENİZ VE ÇEVRESİNDE TARİHİ BAHÇE VE PARKLAR SEMPOZYUMU

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2011 in Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

Authors: Aygül AĞIR

Yaşlılara Yönelik Sosyal Harcamalar: Türkiye ve AB Karşılaştırması

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2021 in Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Dilek AKBAŞ AKDOĞAN

SİYASİ PARTİLERDE YANDAŞLARIN LİDERLİK BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER

JOURNAL ARTICLE published 21 August 2019 in Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Bülent ÖZGÜL

Enflasyondaki İstikrarsızlığın CO2 Emisyonuna Etkileri: Türkiye Örneği

BOOK CHAPTER published 25 March 2023 in Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- I

Authors: Ayşe Arı

KURUMİÇİ SOSYAL PAYDAŞLAR VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ

JOURNAL ARTICLE published 10 November 2019 in Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Hatice ÖZCAN | Başak SOLMAZ

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu: Bir "Diriliş" Şöleni

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2022 in Cihanmüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Authors: Esra Nur Sezgül

Küresel Sağlık Diplomasisi ve Türkiye

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2021 in Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: İdris DEMİR

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE PARLAMENTER DİPLOMASİ: TÜRKİYE- AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU

JOURNAL ARTICLE published 21 October 2023 in Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Authors: Hüseyin SEVİNÇ

Yaşlılara Yönelik Kurumsal İstismar

BOOK CHAPTER published 18 October 2023 in Geleceğin Yeni Sahipleri Yaşlılar

Authors: Ali Taşci | Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Erzurum, Türkiye | Taner Artan | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye

BAYINDIRLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE TÜRKİYE MADENCİLİĞİNİN ETKİLERİ

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in Sosyal Bilimler Dergisi

Authors: Özkan Demir