Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 87592 results
Sort by: relevance publication year

Teknoloji ve Mühendislik Felsefesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 1 on pages 7 to 13

Authors: Durmuş Günay

Eğitim ve Bilim Düşüncesi

Journal Article published 1 Apr 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 1 on pages 1 to 6

Authors: Zekai Şen

Üniversite Sıralamasında Akademik Teşvik Puanlarının Kullanılması: Devlet Üniversiteleri Fakülteleri Sıralaması [DÜS-2018]

Journal Article published 1 Apr 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 1 on pages 31 to 35

Authors: Engin Karadag, Cemil Yücel, Cünety Belenkuyu

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Hedeflerinin İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi

Journal Article published 31 Aug 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Authors: Nur Demirbaş Çelik

Üniversite Gençliğinin Turizme Bakış Açısı: İstanbul Arel Üniversitesi Örneği

Journal Article published 31 Aug 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Authors: Gül Yılmaz

Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0

Journal Article published 1 Apr 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 1 on pages 25 to 30

Authors: Ercan Öztemel

TRIZ ile Yenilikçi Mühendislik Eğitimini Tasarlama

Journal Article published 1 Aug 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 2 on pages 58 to 61

Authors: Metin Orhan Kaya

Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı

Journal Article published 1 Aug 2018 in Üniversite Araştırmaları Dergisi volume 1 issue 2 on pages 52 to 57

Authors: Hülya Altunya

HAZIRLIK ÖĞRENİMİ GÖREN KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILMALARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Journal Article published 20 Jun 2016 in Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi volume 7 issue 2

Authors: Murat Bulut, Funda Koçak

Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreci ve Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Journal Article published 30 Oct 2016 in Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi volume 27 issue 2

Authors: Yenal Yağmur, Ebru Tarcan İçigen

14 HAFTALIK ÖZEL EĞİTİM DERSİ UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Journal Article published 14 Dec 2018 in Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Authors: Elif TOP

REKREASYONEL OLARAK AKTİF ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİ

Journal Article published 1 Jul 2017 in Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi on pages 135 to 135

Authors: Turgut KAPLAN, Samet AKTAŞ, Yalçın TÜKEL, Davut ATILGAN

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÖZ-DUYARLIK, DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİNDARLIK EĞİLİMLERİ (DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI)

Journal Article published 30 Oct 2018 in Sosyoloji Araştırmaları Dergisi on pages 144 to 179

Authors: Ferda Şule KAYA

Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

Journal Article published 30 Jun 2017 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi volume 7 issue 12 on pages 98 to 98

Authors: Volkan Demir

Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kariyer Fırsatları: Kariyer Olgunluğu, Kariyer Karar Verme Yetkinliği & Sosyoekonomik Statü

Journal Article published 29 Dec 2017 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi volume 7 issue 13 on pages 824 to 835

Authors: Susran Erkan Eroğlu

Üniversite Gençliğinin Meslek Seçimi ve Gelecek Beklentileri: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği

Journal Article published 5 Mar 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Authors: Fatih Tezcan

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Düzeylerini Etkileyen Değişkenler

Journal Article published 25 Dec 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi volume 9 issue 16 on pages 7 to 7

Authors: Özlem Ulaş Kılıç

Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başaçıkma: Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Bağlamında Bir İnceleme

Journal Article published 25 Dec 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi volume 9 issue 16 on pages 26 to 26

Authors: Müge Akbağ, Adnan Kulaksızoğlu

Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma

Journal Article published 25 Dec 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi volume 9 issue 16 on pages 13 to 13

Authors: Fatih Çağatay Baz

Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Journal Article published 25 Dec 2018 in OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Authors: Selen Demirtaş-Zorbaz, Nilüfer Koçtürk