Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 5380554 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL ISSUE published 20 December 2015 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 27 December 2016 in Multiversum. Philosophical almanac

Інженерія «розумних» речей

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Yuriy Omelchenko

Когнітивна активність особистості

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Oleksandra Rubanets

Постмодерна ідентичність: гендерний вимір

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Roman Saschuk

Сучасна людина у віртуальному світі

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Serhiy Horskyі

Становлення методології досліджень сучасної культури

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Serhiy Forkosh

Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Dmytro Usov

Релігійний резонанс як фактор коеволюційного значення

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Alʹona Leshchenko

«Драма» людської особистості у філософії Ю.Тішнера

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: V. Luchytska

Інверсія процесів, наслідків і усвідомлення революції

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Anna Derevianko

JOURNAL ISSUE published 23 June 2015 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 27 December 2016 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 5 October 2021 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 23 December 2021 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 20 August 2020 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 5 October 2023 in Multiversum. Philosophical almanac

Еволюцiя гумaнiстично-фiлософських орiєнтaцiй психоaнaлiзу Е.Фроммa

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

Authors: Iryna Matvienko

JOURNAL ISSUE published 30 November 2018 in Multiversum. Philosophical almanac

JOURNAL ISSUE published 27 October 2015 in Multiversum. Philosophical almanac