Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Romantikkens etterliv i Flauberts Madame Bovary

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2011 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Frode Helmich Pedersen

«Velkommen om bord til digital humaniora?»Martin Paul EveThe Digital Humanities and Literary StudiesOxford University Press, 2022, 180 sider

JOURNAL ARTICLE published 7 December 2022 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Anne Birgitte Rønning

Da fantasien var ved magtenHall BjørnstadThe Dream of Absolutism. Louis XIV and the Logic of ModernityChicago University Press, 2021, 248 sider

JOURNAL ARTICLE published 7 December 2022 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Anne Fastrup

Gjøken og hjemlandet: Sanger i russisk samtidspropaganda

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Brita Lotsberg Bryn

Hvorfor studere litteratur?

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2012 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Jon Arild Olsen

Livet etterlikner kunsten - Speilingen mellom verk og liv som meningsproduserende figur i lesninger av Jean Potockis Manuscrit trouvé à Saragosse

JOURNAL ARTICLE published 17 August 2015 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Marius Warholm Haugen

Bokanmeldelser

JOURNAL ARTICLE published 27 August 2008 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: alvhild dvergsdal | Even Arntzen | Elisabeth Oxfeldt | Ståle Dingstad

Margareth Hagen, Randi Koppen og Margery Vibe Skagen: The Art of Discovery. Encounters in Literature and Science

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2011 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Henning Howlid Wærp

Litterære tårer. Et aspekt ved Bjørnsons bondefortellinger

JOURNAL ARTICLE published 22 October 2003 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Unni Langås

Mads B. Claudi: Litteraturteori

JOURNAL ARTICLE published 20 March 2014 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Inger Østenstad

Gro Bjørnerud Mo: Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2010 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Jørn Boisen

Bokanmeldelser

JOURNAL ARTICLE published 19 October 2009 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Ole Martin Skilleås | Knut Ove Arntzen

Lis Norup: Hysteriens tid. Charcot. Breuer. Freud

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2014 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Hilde Bondevik

Den lange veien til forståelse – Om Paul Ricur og litteraturens epistemologiske funksjon

JOURNAL ARTICLE published 26 March 2012 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Annlaug Bjørsnøs

Kallet fra en kommende hemmelighet – Om den religiøse vending i kontinental teori og mulige åpninger mot det litterære

JOURNAL ARTICLE published 15 March 2010 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Elisabeth M. Løvlie

Making Sense of Aristotle: Essays in Poetics. Redigert av Øivind Andersen og Jon Haarberg

JOURNAL ARTICLE published 22 October 2003 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Ole Martin Skilleås

«Nehmen Sie ihn weg!». Om liv og kunst i Henrik Stangerups bekjennelsesroman Fjenden i forkøbet.

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2005 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Harald Bache-Wiig

Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning

JOURNAL ARTICLE published 22 April 2004 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Ståle Dingstad

Leder

JOURNAL ARTICLE published 6 May 2021 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Knut Ove Eliassen | Marit Grøtta | Anders Kristian Strand

Minneord om Atle Kittang

JOURNAL ARTICLE published 20 March 2014 in Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Authors: Per Buvik