Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 89 results
Sort by: relevance publication year

Szent Pál vagy Nagyboldogasszony?

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Tamás Tóth

Böjt és böjtszegés a reformkorban

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Adrienn Tengely

„Hűség és megújulás – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000.” szerkesztette: Fejérdy András. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2021.

JOURNAL ARTICLE published 18 September 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Balázs Veszelovszki

Marczali Henrik háborús nézeteinek alakulása 1917–18-ban

JOURNAL ARTICLE published 18 September 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Péter Turbucz

A marcali izraelita hitközség rabbijai 1889 és 1944 között

JOURNAL ARTICLE published 18 September 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Mihály Huszár

Kálmán Peregrin: Mindszenty, Tomek, Barankovics - Arcvonások és fordulópontok a keleti politika világában. Budapest, Szent István Társulat, 2020, 195 o.

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Mihály Kálmán Csejoszki

Sarnyai Csaba Máté: Katolikus autonómiakoncepciók (1848-tól 1920-ig). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Eccpesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2022. 160. o.

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Tibor Klestenitz

Maczák Ibolya: Kölcsönzés és kompozíció: szövegalkotás 17–18. századi szerzők prédikációiban, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 23).

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Réka Tasi

A római katakombákból származó legkorábbi magyarországi mártírereklyék és kultuszuk

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Éva Knapp

A Moson vármegyei katolikus expanzió sajátosságai és hatásai (1659-1713)

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Kristóf Gulyás

Ács Marianna: Még a kövek is... Nőnevelés a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában (1916–1948). Publikon Kiadó, Pécs, 2017. 278 old.

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Imre Somodi

Egyház – irodalom – tudomány. Kis János (1770–1846) Szerk. Fórizs Gergely – Kertész Botond – Vaderna Gábor Reciti – Evangélikus Országos Gyűjtemény, Bp. 2021. 263 o. Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok. Új sorozat. B-sorozat 3. kötet.

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Krisztián Bodnár

Mentalitás és vallás összekapcsolódásának aspektusai és lehetséges modelljei

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Juliane Brandt

Béldi Pálné Bikali Vitéz Zsuzsanna, a 17. század második felének kalandos életű református erdélyi nemesasszonya

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Judit Balogh

Egy nemzetközi vallási megújulási mozgalom intézménytörténeti és hazai közösségének társadalomtörténeti bemutatása

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Borbála Oroszi

Az egyháztörténet-írás "új útjai" az 1930-as években

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Tamás Csíki

A székesfehérvári prépostok a 14. század első három évtizedében

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: Balázs Kertész

Vörös kakasból főnix

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: József Zsengellér

Egy jégeső hatása

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: János Farkas Vincze

Ribi András: A fehérvári keresztes konvent története – Preceptorium, hiteleshely, ispotály a késő középkorban (1390–1543). Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2021. 370 oldal

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Egyháztörténeti Szemle

Authors: István Kovács