Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 138 results
Sort by: relevance publication year

RODNE RAZLIKE U PERCEPCIJI ODNOSA SA SESTROM I MANIFESTACIJI PROAKTIVNE I REAKTIVNE AGRESIVNOSTI KOD MLAĐIH ADOLESCENATA

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Annual of Social Work

Authors: Marina Jurkin | Jelena Ombla

POJEDINA OBILJEŽJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA – PERSPEKTIVA KORISNIKA USLUGE CASE MANAGEMENTA I OSOBA SMJEŠTENIH U DOM ZA ODRASLE

JOURNAL ARTICLE published 23 May 2022 in Annual of Social Work

Authors: Mia Mardešić | Lana Mužinić Marinić

ODNOS PREMA VLASTITOM STARENJU IZ PERSPEKTIVE ODRASLOG DOBA

JOURNAL ARTICLE published 23 May 2022 in Annual of Social Work

Authors: Miljana Spasić Šnele | Vesna Anđelković

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA ZAPOSLENOG U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2021 in Annual of Social Work

Authors: Ada Filipaj | Marko Buljevac

INSTITUCIONALIZACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA USTANOVA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

JOURNAL ARTICLE published 2015 in Annual of Social Work

Authors: Irena Sovar

PREPOZNAVANJE EMOCIJA I PRIVRŽENOST KOD ODRASLIH

JOURNAL ARTICLE published 20 July 2019 in Annual of Social Work

Authors: Tatjana Stefanović Stanojević | Aleksandra Kostić | Howard Steele | Jasmina Nedeljković

POSTOJI LI RAZLIKA U PROCJENI KVALITETE ŽIVOTA IZMEĐU RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RODITELJA DJECE BEZ TEŠKOĆA U RAZVOJU: METAANALIZA

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2018 in Annual of Social Work

Authors: Aleksandra Bogdanović | Miljana Spasić Šnele

ULOGA PSIHIČKOG NASILJA U PREDVIĐANJU PREDANOSTI I STABILNOSTI ROMANTIČNIH VEZA

JOURNAL ARTICLE published 10 July 2023 in Annual of social work

Authors: Nika Sušac

ODNOS RELIGIOZNOSTI I SEKSUALNOSTI ADOLESCENTICA – IMAJU LI RODITELJI POSREDUJUĆU ULOGU U TOJ VEZI?

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Annual of Social Work

Authors: Linda Rajhvajn Bulat

SPORTSKE AKTIVNOSTI KAO POMOĆ U SOCIJALIZACIJI DJECE

JOURNAL ARTICLE published 5 April 2019 in Annual of Social Work

Authors: Darko Krstin

EKONOMSKI I DRUŠTVENI TROŠKOVI OVISNOSTI O KOCKANJU U HRVATSKOJ – DRUGA STRANA MEDALJE

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2021 in Annual of social work

Authors: Tomislav Globan | Lucija Rogić Dumančič | Neven Ricijaš | Mislav Ante Omazić

TEORIJSKI OKVIRI ZA PRIMJENU OSNAŽIVANJA U MEDIJACIJI RODITELJSKIH SUKOBA

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2020 in Annual of social work

Authors: Kristina Urbanc

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD SOCIJALNIH RADNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

JOURNAL ARTICLE published 2015 in Annual of Social Work

Authors: Damir Juras | Mirna Juras

IZVORI PROFESIONALNOG STRESA I POTREBE U ZAŠTITI OD PROFESIONALNOG STRESA STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2021 in Annual of social work

Authors: Antun Ilijaš | Marko Štengl | Martina Podobnik

IZAZOVI STUDIRANJA MLADIH ODRASLIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI U HRVATSKO

JOURNAL ARTICLE published December 2017 in Annual of Social Work

Authors: Branka Sladović Franz | Vanja Branica | Kristina Urbanc

IMA LI MEĐUGRUPNI KONTAKT JEDNAK UČINAK NA MANJINU I NA VEĆINU? ODNOS MEĐUGRUPNOG KONTAKTA, PERCEPCIJE MEĐUGRUPNE PRIJETNJE I SPREMNOSTI NA KOLEKTIVNU AKCIJU

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2023 in Annual of Social Work

Authors: Margareta Jelić

LJUBAVNA MRŽNJA: PSIHODINAMIKA ODNOSA VISOKOKONFLIKTNIH PAROVA U RAZVODU

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2023 in Annual of Social Work

Authors: Karolina Horvat | Tihana Šipek

PROCES UPARIVANJA I PRIPREME UDOMITELJA I DJETETA NA SMJEŠTAJ − U KOJU UDOMITELJSKU OBITELJ SMJESTITI DIJETE?

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2023 in Annual of Social Work

Authors: Maja Laklija | Ivana Brkić

OBILJEŽJA KORIŠTENJA SNAPCHATA KOD ZAGREBAČKIH SREDNJOŠKOLACA

JOURNAL ARTICLE published 2 May 2023 in Annual of Social Work

Authors: Sabina Mandić

KAKO ZAKONSKI REGULIRATI OBITELJSKU GRUPNU KONFERENCIJU U HRVATSKOJ?

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2021 in Annual of Social Work

Authors: Slađana Aras Kramar