Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 294 results
Sort by: relevance publication year

Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2012 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Marie-Lisbet Amundsen

Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien

JOURNAL ARTICLE published 14 November 2018 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Jens Peter Eckardt

Oppmerksomt nærvær

JOURNAL ARTICLE published 8 November 2021 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Grethe Johansen | Johanne Alteren

Pasienttilfredshet i en avrusningsinstitusjon for pasienter med rusmiddelproblemer - en kvantitativ deskriptiv studie

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2019 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Cathrine Ask | Marte Hanche-Olsen | Marit Følsvik Svindseth

Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel

JOURNAL ARTICLE published 17 August 2010 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Ellen Sæter Hansen

Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2012 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Lars Klintwall

Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis

JOURNAL ARTICLE published 26 January 2015 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Gabriele Kitzmüller

Hvorfor holdes det fremdeles muntlige rapporter i helseinstitusjoner når helsepersonell har tilgang til elektronisk pasientjournal?

JOURNAL ARTICLE published 12 November 2021 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Anne Deinboll | Tone Knudsen Oddvang

Reflekterende skriving som kroppslig erfaring. Erfaringer fra kommunikasjonsundervisning

JOURNAL ARTICLE published 7 June 2017 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Aud Marie Øien

Hverdagsrehabilitering - integrert eller spesialisert?

JOURNAL ARTICLE published 23 April 2018 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Arvid Karl Birkeland | Eva Langeland | Hanne Tuntland | Frode F. Jacobsen | Oddvar Førland

Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design

JOURNAL ARTICLE published 28 November 2018 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Aud Johannessen | Kirsten Thorsen

Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2015 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Inger Utne | Marit Leegaard | Gro Røkholt

Ragnhild Nilsen (red.): Samhandling i helsefaglig arbeid : Studentopplevelser fra praksisfeltet, Høgskoleforlaget 2009

JOURNAL ARTICLE published 17 August 2010 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Bodil Svendsgård

Årsaker praksisveiledere oppgir for å vurdere og stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksis

JOURNAL ARTICLE published 10 August 2022 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Bente Dale Malones | Inger Elisabeth Bergum | Hans Inderhaug | Wenche Mongstad | Trude Fløystad Eines

Sundhedsadfærd influeres af psykosocial sårbarhed - en kvalitativ undersøgelse blandt migrantmænd i Danmark

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2010 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Maria Kristiansen | Anna Mygind

Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass

JOURNAL ARTICLE published 17 June 2015 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Gro Hovland | Dagrun Kyrkjebø | Maj-Britt Råholm

Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2012 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Ingrid Drageset | Ketil Normann | Ingunn Elstad

Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt

JOURNAL ARTICLE published 9 June 2011 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Kjersti Sunde Mæhre | Sissel Lisa Storli

Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2012 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Kari Margrete Hjelle | Diana Munkner | Sissel Alsaker

Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar

JOURNAL ARTICLE published 26 January 2015 in Nordisk tidsskrift for helseforskning

Authors: Astrid Bjørnerheim Hynne | Marit Kvangarsnes