Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 563 results
Sort by: relevance publication year

Demokratifostran som forskningsobjekt ur statsvetar- och sociologperspektiv

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2006 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Tomas Englund

Walter Feinberg: Common Schools, Uncommon Identities

JOURNAL ARTICLE published 1 January 1999 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Katarina Norberg

Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2002 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Mikael Carleheden

Temainledning

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2006 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Tomas Englund

Ämnesdidaktiska fokus på skolans värdegrundsarbete

JOURNAL ARTICLE published 1 January 1970 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Eva Hultin

Temainledning: Pedagogisk kritik av samtidens kunskapspraktiker

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2012 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Stefan Lund | Daniel Sundberg

Temainledning: Läsning och demokrati

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2018 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Anna Lyngfelt

Den politiska dimensionen i undervisning och meningsskapande

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Leif Östman

Om didaktikens möjligheter - ett pragmatiskt perspektiv

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Johan Öhman

Att hantera läraryrkets komplexitet(er) - en grund för professionalitet?

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2013 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Anneli Frelin

Fokus på resultat? - Svenska skolledare och föreställningar om likvärdighet

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Göran Bergström | Linda Ekström

Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9?

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2017 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Michael Tengberg | Gustaf B Skar

Barns möjligheter att utveckla en kritisk handlingsförmåga - En studie av meningsskapande i förskolans praktik

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Maria Hedefalk

Professional and personal responsibility in higher education - An inquiry from a standpoint of pragmatism and discourse theory

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2008 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Carsten Ljunggren | Ingrid Unemar Öst

Redaktionellt

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2003 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Redaktionen Utbildning & Demokrati

Låt skillnaden vara

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2010 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Niclas Månsson

Lena Fritzén: Den pedagogiska praktikens janusansikte. Om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 1999 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Moira Von Wright

Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2003 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Gert Biesta

En värld av kunskap

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2004 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Nico Stehr

Deweys begrepp social kontroll - Om demokrati, makt och utbildning

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

Authors: Carsten Ljunggren