Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1251 results
Sort by: relevance publication year

Lenkiamosios gelžbetoninės sijos su papildoma anglies pluošto kompozito armatūra laikomosios galios sumažėjimas dėl šlyties

JOURNAL ARTICLE published 13 April 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Mykolas Daugevičius

AUTOMATED INTEGRATED ANALOG FILTER DESIGN ISSUES / AUTOMATIZUOTOJO INTEGRINIŲ ANALOGINIŲ FILTRŲ PROJEKTAVIMO YPATUMAI

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2015 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Karolis Kiela | Romualdas Navickas

THE RESEARCH OF SIMPLIFICATION OF 1.9 TDI DIESEL ENGINE HEAT RELEASE PARAMETERS DETERMINATION / 1,9 TDI DYZELINIO VARIKLIO ŠILUMOS IŠSISKYRIMO PARAMETRŲ NUSTATYMO SUPAPRASTINIMO TYRIMAS

JOURNAL ARTICLE published 19 December 2014 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Justas Žaglinskis | Kristóf Lukács | Ákos Bereczky | Paulius Rapalis

INTERACTION BETWEEN ARCHITECTURE AND ARTS IN THE INTERIOR OF “LIETKOOPSAJUNGA” BUILDING / ARCHITEKTŪROS IR DAILĖS SĄVEIKA „LIETKOOPSĄJUNGOS“ PASTATO INTERJERE

JOURNAL ARTICLE published 7 June 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Indrė Gudelytė

Reconstruction of Bog Lake Water Level Fluctuations Using Method of Simple Modelling: A Case Study on Lake Rėkyva

JOURNAL ARTICLE published 12 April 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Julius Taminskas | Adomas Mažeikis | Rita Linkevičienė

PIEZOELECTRIC SYSTEMS AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE / PJEZOELEKTRINIŲ ENERGIJOS SURINKIMO SISTEMŲ APŽVALGA

JOURNAL ARTICLE published 5 March 2015 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Andrius Čeponis | Dalius Mažeika

APPLICATION PROSPECTS OF METABOLIC P SYSTEM / METABOLINĖS P SISTEMOS TAIKYMO GALIMYBĖS

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2015 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Darius Kulakovskis

TERRITORY PLANNING PERSPECTIVE IN FLOOD-PRONE AREAS IN RIGA / TERITORINIO PLANAVIMO PERSPEKTYVOS POTVYNIŲ UŽLIEJAMUOSE RYGOS PLOTUOSE

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Dace Berzina

FEM MODELLING OF OSTEOPOROTIC VERTEBRA L1 DUE TO BENDING LOAD / OSTEOPOROTINIO SLANKSTELIO L1 ĮTEMPTOJO BŪVIO SKAITINIS TYRIMAS BEM ESANT LENKIMO APKROVAI

JOURNAL ARTICLE published 1 April 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Oleg Ardatov | Algirdas Maknickas | Rimantas Kačianauskas

ANALYSIS OF INNOVATIVE AND MODERN TECHNOLOGY OF PARKING LOTS / INOVATYVIŲ IR MODERNIŲ TECHNOLOGINIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO STATINIŲ APŽVALGA

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Jonas Damidavičius | Vytautas Palevičius | Gražvydas Jakubauskas

ECONOMETRIC MODEL OF LITHUANIAN HEALTH CARE SYSTEM INDICATORS / LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS RODIKLIŲ EKONOMETRINIS MODELIS

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2014 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Viktorija Stasytytė | Alina Rauktytė

THE OBJECTS IN WESTERN LITHUANIA OF ALTERNATIVE ENERETICS, THEIR IMPACT FOR THE VISUAL ENVIRONMENT AND POSSIBILITIES OF EFFECT OPTIMIZATION / ALTERNATYVIOS ENERGETIKOS OBJEKTAI VAKARŲ LIETUVOJE, JŲ POVEIKIS VIZUALINEI APLINKAI IR POVEIKIO OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS

JOURNAL ARTICLE published 7 June 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Jonas Abromas | Diana Baravykaitė

RESEARCH OF ATTRITION OF CYCLONE WALLS MADE FROM DIFFERENT MATERIALS UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS ABBRASIVE MATERIALS / SKIRTINGŲ MEDŽIAGŲ CIKLONO DARBINIŲ PAVIRŠIŲ DILIMO, VEIKIANT ĮVAIRIOMS ABRAZYVINĖMS MEDŽIAGOMS, TYRIMAS

JOURNAL ARTICLE published 1 April 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Tomas Gailius | Ieva Švagždytė

WATER HAMMER RESEARCH IN NETWORKS / HIDRAULINIO SMŪGIO TYRIMAI TINKLUOSE

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2015 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Anželika Jurkienė | Mindaugas Rimeika

THE MAIN GAS PIPELINES MECHANICAL DAMAGE INFLUENCE ON SAFE OPERATION / MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO MECHANINIŲ PAŽEIDIMŲ ĮTAKA SAUGIAM EKSPLOATAVIMUI

JOURNAL ARTICLE published 1 April 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Tadas Vilkys | Vitalijus Rudzinskas

THE EVALUATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLUENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF BALTIC COUNTRIES / TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ ĮTAKOS BALTIJOS ŠALIŲ EKONOMINEI RAIDAI VERTINIMAS

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Greta Lukoševičiūtė | Raimonda Martinkutė-Kaulienė

THE POSSIBILITIES OF INSTALLING ELECTRONIC CMR WAYBILL IN ROAD TRANSPORT SECTOR / ELEKTRONINIO CMR VAŽTARAŠČIO DIEGIMO GALIMYBĖS KELIŲ TRANSPORTO SEKTORIUJE

JOURNAL ARTICLE published 3 February 2016 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Arvydas Baublys | Nijolė Batarlienė

THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE LANDMARKS: PLACING AN ICONIC BUILDING IN A HIERARCHICAL CLASIFICATION SYSTEM / ŠIUOLAIKINĖS ARCHITEKTŪROS ORIENTYRAI: IKONIŠKI PASTATAI HIERARCHINĖS KLASIFIKACIJOS SISTEMOJE

JOURNAL ARTICLE published 7 June 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Almantas Bružas

CONTEMPORARY USE AND PRESERVATION CHALLENGES OF PREHISTORIC AND ANCIENT RELIGIOUS COMPLEXES / PRIEŠISTORINIŲ IR SENOVĖS PASAULIO SAKRALINIŲ KOMPLEKSŲ ŠIŲ DIENŲ APSAUGOS IR PANAUDOS IŠŠŪKIAI

JOURNAL ARTICLE published 7 June 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis

Authors: Zina Masilionytė | Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

THE FORMATION OF STRUCTURE OF MARKETING DEPARTMENT / ĮMONĖS RINKODAROS SKYRIAUS (TARNYBOS) STRUKTŪROS FORMAVIMAS

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2014 in Mokslas – Lietuvos ateitis

Authors: Darius Dubickis | Romualdas Ginevičius