Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 250 results
Sort by: relevance publication year

Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában

JOURNAL ARTICLE published 12 December 2019 in Névtani Értesítő

Authors: Erzsébet Győrffy

A latinizálás és hiánya a pécsváradi apátság alapítólevelében

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Névtani Értesítő

Authors: Melinda Szőke

Családnév és etnikai kategorizáció

JOURNAL ARTICLE published 12 December 2019 in Névtani Értesítő

Authors: Mariann Slíz | Teodora P. Tóth | Tamás Farkas

A változó szociokulturális környezet tükröződése a nyelvi tájképben, Hódmezővásárhely példáján

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2013 in Névtani Értesítő

Authors: Márta Galgóczi-Deutsch

A középkori várnevek keletkezéstörténeti vizsgálata

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2017 in Névtani Értesítő

Authors: Helga Kovács

A kisebbségi léthelyzet nevekkel kódolt reflexiói Gion Nándor prózájában

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Névtani Értesítő

Authors: Ádám István Kurcz

Adalékok a nyelvhasználók családnevekkel kapcsolatos ismeretéhez

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2016 in Névtani Értesítő

Authors: Anita Schirm

A helynevek rendszere, funkciója és fordíthatósága A tűz és jég dala című fantasyciklusban

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2017 in Névtani Értesítő

Authors: Vivien Horváth

Szlovák eredetű családnevek Bereg megyében

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2013 in Névtani Értesítő

Authors: Lajos Mizser

Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Névtani Értesítő

Authors: Ágnes Tamás

A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében I.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Névtani Értesítő

Authors: László Szabolcs Gulyás

Helynév és identitás

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2017 in Névtani Értesítő

Authors: Erzsébet Győrffy

Néhány megjegyzés a pannóniai víznevek legrégibb rétegéhez I.

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2016 in Névtani Értesítő

Authors: Harald Bichlmeier

A tulajdonnevek fordítása – funkcionális, névelméleti megközelítésben I.

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2020 in Névtani Értesítő

Authors: Mariann Slíz

A személynevekkel kapcsolatos névtani és jogi terminológia

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Névtani Értesítő

Authors: Mariann Slíz

A névtudomány, a nevezéktan és a terminológia viszonya, érintkezési pontjai

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Névtani Értesítő

Authors: Andrea Bölcskei | Ágota Fóris

11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Névtani Értesítő

Authors: Melinda Szőke

Múltidéző utcaneveink

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Névtani Értesítő

Authors: Zsombor Bartos-Elekes

A családnévhasználat jellegzetességei a viccek szövegtípusában

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Névtani Értesítő

Authors: Judit Takács

Fordítás és kétnyelvű névszemiotikai tájkép

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Névtani Értesítő

Authors: János Bauko