Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 335 results
Sort by: relevance publication year

Judge Hercules or Theseus? Ancient Hero and Democratic Leadership

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Anna Ceglarska

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa „KROK” w Kijowie oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Charkowie dla Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego profesora Jerzego Malca

JOURNAL ARTICLE published 2018 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Sprawozdanie z konferencji „English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”. On-line Conference

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Izabela Leraczyk

Początki kryminologii w Polsce. Od ery prepozytywistycznej do pełnego pozytywizmu

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Jan Widacki

Sprawa karna SS-Oberscharführera Franza Langnera, członka załogi KL Auschwitz, przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie (1949–1952)

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Grzegorz M. Kowalski

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2020/2021

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Maciej Mikuła | Izabela Wasik

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

JOURNAL ARTICLE published 2018 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Wacław Uruszczak

The Free City of Kraków in the Regional Security Policies of its Neighbouring States

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Paweł Cichoń

The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2022 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Research funded by International Visegrad Fund (22030159)

Authors: Kristóf Szivós

Uwagi prawnohistoryczne na marginesie edycji: Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku. Mobilia. Inventare des beweglichen Vermogens der Krakauer Burger bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, wyd. (hrsg.) Marcin Starzyński, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, ss. XXXII + 155 (Fontes Cracovienses, 13)

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Maciej Mikuła

Legal Historical Research in Belgium (2017)

JOURNAL ARTICLE published 2018 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2021

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2022 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Roman Shandra

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Wacław Uruszczak

Koncepcja państwa i władcy w myśli politycznej Pawła Orozjusza

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Marcin Tomasiewicz

The Croatian Contribution to Constitutional Historiography in the Period of 2000–2015

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Karanie uczestników wydarzeń marcowych z 1968 r. przez kolegia karno-administracyjne

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Marcin Łysko

Wółkiewicz, Ewa. „Nyski wykaz proskrypcji z ostatniej ćwierci XIII wieku. Nowa edycja z komentarzem”. Roczniki Historyczne 86 (2020): 43–74

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Authors: Krzysztof Fokt