Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 115 results
Sort by: relevance publication year

Eskişehir Erişilebilir Turizme Uygun mu

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Beybala TİMUR | Yasin Emre OĞUZ

İslam Öncesi Türk Sanatının Sürdürülebilirliğinde Turizmin Rolü: Türk Cumhuriyetlerinden Örnekler

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ümit ŞENGEL

An Overview of Glamping Tourism Within The Context of The Middle East Tourism: The Case of Turkey

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gülsün YILDIRIM | Eren ERKILIÇ

Rekreatif Alışveriş Ve Ticari Rekreasyon Alanları Olarak Alışveriş Merkezleri

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: İlknur İNCE AKALIN | M. Murat KIZANLIKLI

Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Akyay UYGUR | Yusuf ORMANKIRAN

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE KATILIM MOTİVASYONLARI: BEYŞEHİR DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Yüksel GÜRSOY | Engin TENGİLİMOĞLU

Türkiye de Gastronomi Turizmi İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Murat Çuhadar | İlhami Morçin

Nepotizm-Örgütsel Adalet Algısı İlişkisinde Rekreatif Aktivite Tercihlerinin Rolü

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hülya YAVUZ | Evren GÜÇER

Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek Seçimi ve Beslenme Alışkanlıkları: Balıkesir Üniversitesi Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Kudret GÜL | Melike GÜL

Tüketicilerin Sakatat Tüketimi ve Tercihi

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER | Atakan KOLUMAN

Yetenek Yönetiminin Bibliyometrik Haritalama ile İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Birsen ÇEVİK ÜNLÜ | Gamze ALP

Yerel Halkın Sakin Şehir Algısı: Havran Örneği

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gülsün YILDIRIM | Sabriye ÇELİK UĞUZ

Seyahat Acentalarında Yöneticiye Duyulan Güvenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Erdal ŞEN | İsmet GÜNAYDIN

Entropi Yöntemi İle Turizm İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algılarının Derecelendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Şerif Ahmet DEMİRDAĞ

Ekoturizmin Etkileri Ve Destinasyon Aidiyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Giresun İli Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Eray TURPCU | Nazik ÇELİKKANAT PASLI

Adana İlinde Bulunan Restoranlara Yönelik İnternet Üzerinden Yapılan Tüketici Şikâyetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor.com Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ferhat ŞEKER | Kamil UNUR | Ahmet ERDEM

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Kapsamında Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Cemil SÜSLÜ | Gamze ERYILMAZ | Elif DEMİR

Açık Alan Rekreasyon Faaliyetlerinin Yaşam Doyumuna Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ramazan DİRLİK | Özlem KÖROĞLU

Kişilik Tipleri İle Kariyer Algısı Ve Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Özge ÜFELEK | Ercan YAVUZ

YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA CİLO DAĞI NIN KIŞ TURİZM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: İsmail BOZKURT | Kurban ÜNLÜÖNEN