Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 115 results
Sort by: relevance publication year

Türkiye nin Görsel Destinasyon İmajının Karşılaştırmalı Analizi

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ayşe Nevin Sert | Simge Şalvarcı

Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Olca SEZEN DOĞANCILI | Hasan Burak DUMAN | Nilüfer ARSLAN | Yağmur ÖZDERE

Müşterilerin Elde Tutulmasında Araçsal Bir Yöntem Olarak E-Şikâyet Yönetimi:Erdek Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Özlem AYDOĞDU ATASOY

Türkiye de Yayımlanan Turizm ve Etik Konulu Makalelerin Bibliyometrisi (2003-2019)

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Sine ERDOĞAN MORÇİN | Büşra AŞIROĞLU

The Temple of Apollo: An Excellent Host for Black Microorganisms

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2018 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hacer BAKIR SERT

Ekoturizm Faaliyetlerinin Turizm Destinasyonlarına Katkısı; Önlisans Öğrencilerinin Değerlendirmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ceyhun AKYOL

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Boş Zaman Katılımı Ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Muhammet VAPUR

Çalışanların Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumlarının Belirlenmesi: Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Çağla Aslı GÜLDURAN | Arzu GÜRDOĞAN

Konaklama İşletmesi Mutfak Personelinin Moleküler Gastronomiye Yönelik Görüşleri

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2018 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Dervan ŞANLI | Handan ÖZÇELİK BOZKURT | Ali Turan BAYRAM

Konaklama İşletmelerinde Çocuk Kulübü Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2018 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gizem ÖZGÜREL | Cafer TOPALOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Mehmet ERTAŞ

Turistik Tren Yolculuklarına Nostaljik Yaklaşım: Doğu, Güney Kurtalan Ve Van Gölü Ekspresleri

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Serhat BİNGÖL | Meryem AKOĞLAN KOZAK

Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM ve Türkiye nin Potansiyeli

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Seda ERKEKLİ | Bilgehan GÜLCAN

Rekreasyonda Yeni Trendler: Spa Wellness

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Mehmet DEĞER

Suriye Göçmenlerinin Mutfak Kültürü Uyum Süreci; Konya Örneği

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ömer Yücel AVŞAR | Yılmaz SEÇİM

Açık alan Rekreasyon Etkinliği Olarak Piknik Yapan Bireylerin Çevre Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Güney ÇETİNKAYA | Merve KAPLAN

Tiyatro Oyuncularının Boş Zaman Tatminleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hasan Tahsin KAVLAK | Ertuğrul DÜZGÜN | Ercan KARAÇAR | Hüseyin Fatih ZARARSIZ

Sivas ın Kış Turizmi Kapsamında Rekreasyonel Bir Faaliyet: Donmuş Şelale Tırmanışı

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2018 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Emin ARSLAN | Hakan KENDİR | Haydar ASAN

Turistik Destinasyonlarda Turizmin Etkilerine Yerel Halkın Bakış Açısı: Çeşme Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Nükhet AKPULAT | Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

The Investigation of Leisure Time Satisfaction, Life Satisfaction And Happiness of University Students Who Spend Their Leisure Times in Youth Centres

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gülsüm BAŞTUĞ | İbrahim DİKİCİ | İlker GÜNEL