Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 115 results
Sort by: relevance publication year

Farklı Döviz Kurlarında Fiyat Algıları: Kalite ve Fiyat Bilinçli Tüketim Açısından Kıyaslama

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hakan ÇELİKKOL | Aydın KAYABAŞI | Yasemin Deniz KOÇ

Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Mertcan ÖZTÜRK | Murat ÇUHADAR

Çocuk Dostu Konaklama İşletmeleri: The Land of Legends Kingdom Hotel Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ebru N. CEYLAN

ZİYARETÇİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA TAŞIMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: DEĞLE ÖREN YERİ ÖRNEĞİ, KARAMAN

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hayri ULVİ

Termal Tesislere Yönelik Pazarlama Anlayışının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Sındırgı Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Kudret GÜL | Melike GÜL | Esat SAÇKES

Turizm Alanındaki İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Meta Analizi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Eda Rukiye DÖNBAK

Panorama Konya Museum from The Tourist Guides Point of View

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ahmet BÜYÜKŞALVARCI | Zekeriya YETİŞ | Çiğdem ARICAN

Analyzing of Local Residents s Festival Tourism Perception According To Some Demographic Characteristics: The Case of Isparta

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Sine ERDOĞAN MORÇİN

Boş Zaman Kısıtları Ve Yaşam Doyumu İlişkis

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Öznur ÇETİNKAYA | Orhan AKOVA

Marmaris i Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Kişisel Özellikleri İle Etnik Restoranları Seçim Kriterleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Alper KURNAZ | Serkan ŞENGÜL

Sağlık Rekreasyonu Kapsamında Terapatik Rekreasyon Uygulamaları

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hakan ÇETİNER

Ekolojik Yerleşkeye Sahip Olmanın Zorlukları: Turizm ve Ekolojik Yaşam Bağlamında Bir Değerlendirme

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Beyza HATIRNAZ | Ece KONAKLIOGLU

Seyahat Acentası Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Ankara da Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Pelin SARIALTUN | Kurban ÜNLÜÖNEN

Macera Rekreasyonunda Algılanan Zorluklar: Doğa Yürüyüşü ve Kaya Tırmanışı

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Serhat BİNGÖL

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turizmdeki Rolü: Eskişehir Turlarına İlişkin Bir İçerik Analizi

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2018 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Samet ÇEVİK